Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.05.2021

74090 Obelix av Lillebakken

Kjøttfe / Aberdeen Angus

74090 Obelix av Lillebakken

Produkter

Kommentar:

Gjennomsnittlige fødselsforløp, god produksjon og middels moregenskaper. Marmoreings% 3,73

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
100
Lav
Høy
Vekt 365 dager
104
Lav
Høy
Vekt 200 dager
106
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
88
Lav
Høy
Slaktevekt
104
Lav
Høy
Slakteklasse
104
Lav
Høy
Fettgruppe
98
Høy
Lav