74090 Obelix av Lillebakken

Kjøttfe / Aberdeen Angus - Ungokse

Last ned PDF
74090 Obelix av Lillebakken

Produkter

Kommentar:

Gjennomsnittlige fødselsforløp, god produksjon og middels moregenskaper. Marmoreings% 3,73

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
96
Lav
Høy
Vekt 365 dager
101
Lav
Høy
Vekt 200 dager
103
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
83
Lav
Høy
Slaktevekt
104
Lav
Høy
Slakteklasse
105
Lav
Høy
Fettgruppe
95
Høy
Lav