Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.06.2021

74086 Nero Weeton AV HAUKABØ

Kjøttfe / Aberdeen Angus - Ungokse

74086 Nero Weeton AV HAUKABØ

Produkter

Kommentar:

Middels føldselsforløp, god produksjon og potensiale for moregenskaper. Tilgjengelig med hanndyrceller, BEEFY.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
105
Lav
Høy
Vekt 200 dager
103
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
97
Lav
Høy
Fettgruppe
103
Høy
Lav