Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.06.2021

74085 Nanook av Høystad

74085 Nanook av Høystad

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
89
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
97
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
124
Lav
Høy
Slaktevekt
102
Lav
Høy
Slakteklasse
98
Lav
Høy
Fettgruppe
102
Høy
Lav