73146 BW Romanow PP

Kjøttfe / Simmental - Import

73146 BW Romanow PP

Produkter

Kommentar:

Homozygot kollet okse med godt eksteriør . Middels fødselsegenskaper, anbefalt på ku. God tilvekstevne og moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

60
70
80
90
100
110
120
130
140