Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 09.04.2021

73106 Rekord PP

73106 Rekord PP

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
120
Lav
Høy
Vekt 365 dager
130
Lav
Høy
Vekt 200 dager
124
Lav
Høy
Slaktevekt
121
Lav
Høy
Slakteklasse
114
Lav
Høy
Fettgruppe
106
Høy
Lav