73107 Levis PP

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
123
Lav
Høy
Vekt 365 dager
130
Lav
Høy
Vekt 200 dager
127
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
110
Lav
Høy
Slaktevekt
133
Lav
Høy
Slakteklasse
118
Lav
Høy
Fettgruppe
114
Høy
Lav