70177 Guiness PP

70177 Guiness PP

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
110
Lav
Høy
Vekt 365 dager
105
Lav
Høy
Vekt 200 dager
103
Lav
Høy
Slaktevekt
115
Lav
Høy
Slakteklasse
114
Lav
Høy
Fettgruppe
114
Høy
Lav