Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.06.2021

70099 Ferb av Sonnarp

70099 Ferb av Sonnarp

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
70
Lav
Høy
Vekt 365 dager
97
Lav
Høy
Vekt 200 dager
86
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
107
Lav
Høy
Slaktevekt
87
Lav
Høy
Slakteklasse
94
Lav
Høy
Fettgruppe
101
Høy
Lav