74062 Netherton Americano

Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
121
Lav
Høy
Vekt 200 dager
115
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
109
Lav
Høy
Slaktevekt
118
Lav
Høy
Slakteklasse
106
Lav
Høy
Fettgruppe
98
Høy
Lav