Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.05.2021

71081 James av Rindal

Kjøttfe / Hereford

71081 James av Rindal

Produkter

Kommentar:

Gjennomsnittlige fødselsvekter og bra fødselsforløp på ku. Veldig god produksjon og moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Melk

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
104
Lav
Høy
Vekt 365 dager
104
Lav
Høy
Vekt 200 dager
105
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
103
Lav
Høy
Slaktevekt
106
Lav
Høy
Slakteklasse
119
Lav
Høy
Fettgruppe
91
Høy
Lav