Folkets favoritt

Lesetid: ca 0 min

Eliteokseutvalget nominerer 10 okse-kandidater blant de fire siste eliteokseutvalgene til prisen. Prisen deles ut én gang per år.

Avstemmingen på beste NRF-okse foregår digitalt, og resultatet offentliggjøres på høstmøtene.

Premie til oppdretter tildeles i det geografisk aktuelle høstmøtet.

Premien er diplom og fem doser valgfri REDX™– kjønnsseparert NRF-sæd.