Insemineringskurs – veterinærer

Veterinærer som har fått jobb, prioriteres på kurs, og det er en fordel for kontinuitet i teknikktreningen at det er kort tid mellom kurs og praksis. Årsplan for kurs legges i samarbeid med slakteriene og koordineres med NMBU.

Midlertidig påmeldingsløsning for kurs

Geno bytter påmeldingsløsning for kurs. I overgangen kan du melde deg på til .

Fra i sommer/høst vil det bli mulig å melde seg på til det kurset en ønsker å ta via våre nettsider. 

Plan for insemineringskurs 2023

Uke 25: Malvik 
Uke 33: Malvik 
Uke 45: Rudshøgda 
Uke 48: Malvik 
Uke 49: Rudshøgda 

På Malvik og Rudsøgda prioriteres veterinærer som har behov for inseminasjonskurs for jobb, og eierinseminører får ledige plasser.

I Egersund holdes bare eierinsemineringskurs.

På Nortura Rudshøgda er det 6 kursplasser, på Nortura Malvik 8.  

Det er ofte en blanding av veterinærer, nye teknikere og eiere på kursene.  

Geno tar forbehold om at kurs kan avlyses dersom forhold vi ikke kan råde over skulle inntreffe, f.eks. begrenset tilgang på dyr, sykdom eller andre forhold utenfor vår kontroll på kursstedet.

Utdanning fra utlandet

Veterinærer som har tatt sin utdannelse i utlandet må kunne vise til spesialkurs i inseminasjon eller ha gjennomført slikt kurs i regi av Geno for å kunne inseminere storfe i Norge for Geno. På den måten sikrer vi at de som utfører inseminasjon med Geno-eid sæd har fått nødvendig opplæring i inseminasjonsteknikk og rapportering.

Krav og påmelding

Dersom man er student, kreves det at man har gjennomgått relevant klinikk. Relevante kliniske fag fra studiet vil være reproduksjon og obstetrikk med erfaring innen rektalpalpasjon. Studenter som kan dokumentere at de har fått jobb som inkluderer inseminering, senest et halvt år etter at kurset er gjennomført, vil bli prioritert. Dokumentasjon på arbeid med inseminering må være skriftlig fra ansvarlig veterinær i det området man skal inseminere. Dokumentasjonen må inneholde tidsperiode for arbeidet og forventet arbeidsmengde.

Insemineringskursene fylles løpende og har et begrenset antall plasser. Kommenter ved påmelding når du begynner jobb med inseminering slik at vi kan legge best mulig til rette for at du får kurs nærmest mulig praksis.

Insemineringskurset går over 5 dager. Kursets innhold og krav for adgang til kurset er utarbeidet i samarbeid med NMBU. For å få mulighet til å inseminere på storfe, må du derfor delta på hele kurset. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som må bestås for å få godkjent kurset.

Dersom man ikke oppnår tilstrekkelige ferdigheter gjennom kurset, får man en betinget godkjenning. Det vil si at man får kursbevis, men sperres i systemet i Geno inntil videre. Man må da enten være med en inseminør/veterinær i felt som kan dokumentere at man har fått tilstrekkelige ferdigheter til å begynne og inseminere selv, eller betale en ekstradag med trening på slakteriet sammen med en veileder fra Geno.

Kursavgift

Kursavgiften er kr 15 000,-. Reise og opphold er ikke inkludert.

Spørsmål?

Spørsmål om kurset og påmelding rettes til:

Genos kundesenter
E-post:
Telefon: 950 20 600

Hygienetiltak

Kurset holdes ved et slakterianlegg i Norge hvor det er strenge regler for hygienetiltak som må overholdes.

  • Det må ikke medbringes klær/støvler som er brukt i kontakt med dyr i utlandet!
  • Klær og støvler egnet til inseminering må medbringes av kursdeltakerne.
  • Egne klær til bruk i undervisningsrom og kantine må medbringes.
  • Det er viktig for kurset og samarbeidet med slakteriet at kravene til hygiene følges nøye. Det er også svært viktig at det skilles nøye mellom rene og urene avdelinger ved slakteriet.

Praktisk info

Kurstype

Hvor?

Nortura Rudshøgda

Pris medlem

15000

Pris ikke medlem