Insemineringskurs – veterinærer

Geno holder insemineringskurs for veterinærer fortrinnsvis i juni og august. Ved behov blir det holdt et kurs i løpet av vinterhalvåret.

Geno tar forbehold om at kurs kan avlyses ved for få påmeldte og ved begrenset tilgang på dyr.

Veterinærer som har tatt sin utdannelse i utlandet må kunne vise til spesialkurs i inseminasjon eller ha gjennomført slikt kurs i regi av Geno for å kunne inseminere storfe i Norge for Geno. På den måten sikrer vi at de som utfører inseminasjon med Geno-eid sæd har fått nødvendig opplæring i inseminasjonsteknikk og rapportering.

Krav og påmelding

Dersom man er student, kreves det at man har gjennomgått relevant klinikk. Relevante kliniske fag fra studiet vil være reproduksjon og obstetrikk med erfaring innen rektalpalpasjon. Studenter som har dokumentasjon på at man skal arbeide med inseminering, senest et halvt år etter at kurset er gjennomført, vil bli prioritert foran andre studenter hvis kursene blir fulltegnet. Dokumentasjon på arbeid med inseminering må være skriftlig fra ansvarlig veterinær i det området man skal inseminere. Dokumentasjonen må inneholde tidsperiode for arbeidet og forventet arbeidsmengde.

Insemineringskursene fylles løpende og har et begrenset antall plasser. Både ferdigutdannede veterinærer og studenter vil få plass på kommende kurs ved innsending av påmeldingsskjema. Hvis kursene blir fulltegnet, blir det satt opp ventelister. Studenter med dokumentasjon på arbeid med inseminering vil da bli prioritert foran studenter som ikke har arbeid. Selv om dato for kommende kurs ennå ikke er satt opp, kan man likevel sende inn påmeldingsskjema hvis man har behov for kurs. Det vil være mulig å utsette deltakelse til et senere kurs, dersom datoer som blir satt opp ikke skulle passe.

Insemineringskurset går over 5 dager. Kursets innhold og krav for adgang til kurset er utarbeidet i samarbeid med NMBU. For å få mulighet til å inseminere på storfe, må du derfor delta på hele kurset. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som må bestås for å få godkjent kurset.

Dersom man ikke oppnår tilstrekkelige ferdigheter gjennom kurset, får man en betinget godkjenning. Det vil si at man får kursbevis, men sperres i systemet i Geno inntil videre. Man må da enten være med en inseminør/veterinær i felt som kan dokumentere at man har fått tilstrekkelige ferdigheter til å begynne og inseminere selv, eller betale en ekstradag med trening på slakteriet sammen med en veileder fra Geno.

Kursavgift

Kursavgiften er kr 7 500,-. I tillegg må kursdeltakerne dekke egne kostnader til reise og opphold, samt organisere dette selv.

Spørsmål?

Spørsmål om kurset og påmelding rettes til:

Tove Murud
Mobil: 974 75 604
E-post:

Hygienetiltak

Kurset holdes ved et slakterianlegg i Norge hvor det er strenge regler for hygienetiltak som må overholdes.

  • Det må ikke medbringes klær/støvler som er brukt i kontakt med dyr i utlandet!
  • Klær og støvler egnet til inseminering må medbringes av kursdeltakerne.
  • Egne klær til bruk i undervisningsrom og kantine må medbringes.
  • Det er viktig for kurset og samarbeidet med slakteriet at kravene til hygiene følges nøye. Det er også svært viktig at det skilles nøye mellom rene og urene avdelinger ved slakteriet.

Praktisk info

Kurstype

Hvor?

Nortura Rudshøgda

Pris medlem

7500

Pris ikke medlem