Påmelding drektighetskontrollkurs

Vi setter opp kurs ut fra etterspørselen i de ulike områdene. Du kan melde din interesse via skjemaet nedenfor, selv om kommende kurs ikke er satt opp enda.

Vi kontakter deg når kurs settes opp. 

Det er begrenset antall plasser på hvert kurs. Påmeldingene registreres fortløpende (førstemann til mølla).

Kursdeltakerne må selv organisere og bekoste reise til og fra kursstedet samt eventuelle oppholdskostnader.

Navn er obligatorisk
Du må oppgi en gyldig e-postadresse
Du må oppgi et gyldig telefonnummer
Adresse er obligatorisk
Postnummer er obligatorisk
Poststed er obligatorisk
Inseminørnummer er obligatorisk
Trenger din bekreftelse