Styremøte i mars 2023

Styremøte i Geno SA i mars.

Aktuelle saker:

Forberedelse til Geno sitt årsmøte

Innspill til jorbruksforhandlingene

Praktisk info

Når?