Markedsuke Østlandet-Sør

Geno setter av ekstra ressurser til å reise ut på fagmøter i produsentlag i ulike områder bestemte uker i året.

Dette er uker Geno har spesielt satt av til markedsaktivitet i området. Denne markedsuken holdes digitalt på grunn av koronasituasjonen. mer informasjon om felles åpne digitale møter kommer. 

har du spørsmål? 

Ta kontakt med Agnete Børresen på e-post

Praktisk info

Når?