Fagmøte i produsentlaget

Lesetid: ca 1 min

Vi får en del forespørsler om fagmøter, og vi ønsker å etterkomme disse ønskene på best mulig måte. For å lykkes med dette er det viktig med god planlegging.

Her har vi laget en veiledning på hvordan slike møter kan legges opp.

Geno gjennomfører markedsuker i de ulike områdene. Planen for 2020 er klar og det er sterkt ønskelig at produsentlagene planlegger geno-aktiviteter innenfor disse ukene. Dette er effektivt med tanke på å nå flest mulig og det er kostnadsbesparende. Samarbeid gjerne med naboprodusentlaget når dere planlegger aktiviteter.

Her er datoene for markedsuker i 2021:

  • Uke 3 (18–22.jan.): Område sørvest
  • Uke 6 (8.–12. feb.):  Område øst
  • Uke 44 (1.–5. nov.): Område nord
  • Uke 46 (15.–19. nov.): Område midt

Meld fra så fort dere har planer for arrangement. Det vil også komme en ekstra påminnelse fra Geno om å melde fra om ønsker. Dere kan melde fra via skjema nedenfor.

Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig for medlemstjenester Agnete Børresen på tlf: 913 71 198 eller via e-post:.

Gjennomføring

Invitasjoner til fagmøter må være sendt til alle medlemmer i produsentlaget minimum 14 dager før møtet skal avholdes. 

Hvordan legge opp møter

Fagmøter - dag eller kveldsmøte

Ett faginnlegg bør vare minimum 2 skoletimer. Det er lurt å ikke ha for mange temaer per møte. Produsentlagssekretær organiserer møtet (invitasjoner og bestillinger) og tillitsvalgte er ansvarlig for møtet.

Økonomi

Geno dekker foredragsholder på fagmøter. På kurs er det deltakeravgift. 

Produsentlaget dekker lokale og mat.

Forespørsel om fagmøte med Geno-tema

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde