DHP – Ny modell for kjøreberegning til utprøving

Lesetid: ca 3 min

En ny modell for kjøreberegning, som DNV og Geno har blitt enige om å prøve ut, ligger nå i Dyrehelseportalen.

Denne modellen krever at alle besøk på reiseruten, både semin- og helsebesøk, legges inn i Dyrehelseportalen. Under «Tilskudd og refusjon» ser du derfor nå beregnet kjøregodtgjørelse fra Geno både fra dagens modell og ny modell.

Det som i dag går til utbetaling, Ser du summert i punktet «Km inseminering til utbetaling i tillegg til km i sone». Dette er da km som Geno dekker (utover sykebesøk) utenfor skyssrefusjonsgrensen i tillegg til Statsforvalter.

Den nye modellen ligger under punktet «Km inseminering, utprøving ny modell (ikke til utbetaling)» Det som ligger summert bak «Dekket av Geno» er km innenfor skyssrefusjonsgrensen som per dags dato er på 40 km. I dag ligger disse km i honoraret i sonen. Det som ligger summert bak «Dekket av Geno i tillegg til Statsforvalter» er da på km utenfor skyssrefusjonsgrensen i tillegg til Statsforvalter. Her dekker Geno sin andel sammen med eventuelle sykebesøk.

Se bilde nedenfor på nytt utseende:

Bilde-ny modell kjørebergening DNV550.jpgKlikk på bildet for større bilde.

Mer korrekt fordeling mellom semin- og helsebesøk

Modellen brukes til å beregne antall kjørte km til hver enkelt kunde og hvor stor andel av reiseruten som tilfaller dette besøket. Samkjøring til flere besøk på delstrekninger vil bli fordelt på besøkene dette gjelder. Modellen håndterer også kompliserte rundreiser, slik at fordelingen mellom semin- og helsebesøk blir korrekt.

Geno dekker alltid sin andel av reiseruten i forbindelse med inseminering.

  • Hvis man en dag har en reiserute med kun inseminering, dekker Geno alle kjørte kilometer på ruta.
  • Hvis man har en rute med kun ett besøk/stopp, som har både inseminering og helsebesøk på samme gard, dekker Geno halvparten av km for dette besøket, mens resten av skyssgodtgjørelsen må faktureres rekvirenten/produsenten/bonden.
  • Dette betyr at de strekninger som kjøres kun for å utføre semin, dekkes av Geno fullt ut. De strekninger hvor man kjører samme strekning for å utføre inseminering og helsebesøk på samme gard, deles likt mellom Geno og helsebesøket. Når en strekning kjøres felles (samkjøres) for å utføre for eksempel 2 seminbesøk og ett helsebesøk, dekker Geno 2/3-deler av den felles kjørte strekningen.
  • Et unntak fra denne regelen, er hvis kun èn eller flere av unntakskodene, (se sykdomskodene som går innunder ordningen på denne siden) som for eksempel avhorning eller brunstsynkronisering, utføres på samme gard som inseminering. I slike tilfeller er det opp til veterinæren som registrerer reisen i DHP, om disse skal fjernes eller beholdes i reiseregistreringen/ - beregningen. Hvis disse kodene fjernes, dekker Geno alle kjørte kilometer og veterinæren kan da IKKE fakturere bonden/produsenten ekstra for skyss/reise.

Denne modellen sørger for at ingen besøk får 0 km i reiseandel, og alle vil alltid være med på å dekke sin andel av turen, det være seg Geno (seminbesøk) eller bonden (helsebesøk).

Modellen tar hensyn til hvor mange kilometer som kjøres innenfor og utenfor skyssrefusjonsgrensa, som per dags dato er 40 km.

Genos ANDEL kilometer kjørt INNENFOR skyssrefusjonsgrensa honoreres fullt ut av Geno (med «høy takst»), mens antall kjørte kilometer UTENFOR skyssrefusjonsgrensa, honoreres med en lavere kilometertakst (såkalt «lav takst») av Geno, siden den offentlige skyssrefusjonsordningen – gjennom Statsforvalteren – dekker resten/slår inn.