Råd i forbindelse med Korona-viruset

Lesetid: ca 1 min

Geno ber inseminerende personell om å forholde seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Så lenge du ikke har vært i kontakt med smittede personer, og ikke viser tegn til symptomer på sykdom, kan du arbeide som normalt.

Dersom du er pålagt karantene av helsemyndighetene, følg dette.

Et primært mål er å hindre og forsinke smittespredningen slik at flest mulig holder seg friske og beredskapen kan opprettholdes.

Samfunnskritisk funksjon

Geno har fått bekreftelse fra Landbruks- og matdepartementet at inseminerende personell og Genos sjåfører regnes som personell i samfunnskritiske funksjoner.

PDF av denne bekreftelsen til utskrift finner du her

Mennesker og dyr

Veterinærinstituttet viser til at viruset ikke er registret hos husdyr eller kjæledyr, og det er ikke dokumentert at mennesker kan smitte dyr.

Mattilsynet opplyser at koronaviruset (SARS-CoV-2) først og fremst er et folkehelseproblem, ikke et dyrehelseproblem. Inntil videre anbefales det likevel at personer smittet med koronavirus, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr. Inseminerende personell bør være årvåkne og følge generelle smittehygieniske tiltak.

Ta forholdsregler

Geno oppfordrer til at inseminerende personell tar forholdsregler i arbeidshverdagen for å unngå smitte mellom mennesker.

 • Oppdraget kan gjennomføres, men be bonden om å tilrettelegge for at du kan inseminere uten assistanse for å unngå kontakt. Hvis det ikke er mulig å inseminere uten bistand, er det viktig at det holdes avstand til andre personer.
 • Det kan insemineres på bruk med personer i karantene, men unngå kontakt med personer som er i karantene
 • Vær ekstra påpasselig med hygiene før og etter hvert besøk
  • Nøye såpevask av hender, tørk og sprit av (Antibac)
  • Unngå all fysisk kontakt
  • Følg produsentens smittevernrutiner nøye
  • Respekter smittesluser
 • Reduser kontakt med kolleger til et minimum for å unngå at flere blir syke på samme tid
 • Utenlandsreiser frarådes; følg myndighetens anbefalinger