Spørsmål og svar - nytt rapporteringsverktøy for veterinærer

Lesetid: ca 9 min

Etter utsending av nyhetsbrev til veterinærer mandag 7.september ang. overgang til nytt rapporteringsverktøy i Dyrehelseportalen har det kommet inn noen spørsmål til oss. De mest stilte spørsmålene har vi samlet nedenfor.

Vi regner med at det er flere veterinærer som har de samme spørsmålene som vi her gir svar på.

 

Lenke til bruksanvisning/veiledning seminrapportering finner du her

 

Må det rapporteres inn via Internett istedenfor via app?

Dyrehelseportalen er en nettside som fungerer på alle typer medium (mobil, nettbrett og pc). Seminrapporteringen er en del av dette.

 

Seminrapporteringen vil fungere på steder uten nettdekning (dvs. at det er en offlineløsning for seminrapporteringen). Enheten vil automatisk overføre data når den kommer inn i et område med dekning igjen.

 

Systemkrav Dyrehelseportalen for håndholdte enheter

Apple:

iOS må være 11 eller høyere.

Android:

Støttes fra versjon 5 og høyere, samt at det benyttes Chrome eller Firefox som nettleser.

Lage snarvei til hjem-skjerm: 

Hvis du bruker mobil eller nettbrett, bør du lage en snarvei så du raskt og lettvint kommer inn i Dyrehelseportalen. Dette kan enkelt gjøre slik:

 

Lag snarvei på iPhone: 

Åpne nettleseren på din mobil/nettbrett og åpne Dyrehelseportalen ved å skrive inn https:\\dhp.animalia.no. Når du har åpnet siden, trykker du på menysymbolet «firkant med pil» nederst på menylinja. Velg menypunktet «Legg til på Hjem-siden», gi snarveien et navn, f.eks. «DHP» eller “Dyrehelseportalen”, og trykk «Legg til».  

Dyrehelseportalen vi da ligge som en «app» på din telefon/nettbrett.

 

Lag snarvei på Android 

Åpne nettleseren på din mobil/nettbrett og åpne Dyrehelseportalen ved å skrive inn https:\\dhp.animalia.no. Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home-screen» eller «Legg til på startside». Gi snarveien et navn, f.eks. “DHP» eller «Dyrehelseportalen”, og trykk «Add». Trykk «Touch and hold» hvis du vil flytte ikonet.

 

Vil Geno Rapport appen slutte å fungere?

Ja, både Geno Rapport web og Geno Rapport via mobil/nettbrett vil slutte å fungere for veterinærer. Den nye løsningen i Dyrehelseportalen vil da fungere på samme måte som dagens Geno Rapport.

Kommer det en ny app for Dyrehelseportalen?

Dyrehelseportalen vil ikke komme som en app, men ved å legge den til hjem-skjerm så vil den kunne oppleves som en app.

Hvorfor skal Geno Rapport legges ned?

Geno skal gå over til å honorere for faktisk kjørte km for oppdrag som kun gjelder inseminering. Da trenger vi et system som inneholder både sykebesøk og inseminasjonsbesøk. For å unngå flere systemer for brukerne ble det en felles løsning for seminbesøk og helsebesøk i Dyrehelseportalen.

Deretter er det utviklet en løsning mot kartleverandør for beregning av km kjørt for Geno. Denne løsningen vil også fungere for søknad mot Fylkesmannen.  Dette vil dere få mer info om senere i september.

Kjøreberegningen vil først starte opp 1. oktober. Inntil da registreres ekstra km på samme måte som før, men da i ny løsning.

Korrigere feilrapporterte data fra Dyrehelseportalen

I første versjon av denne løsningen vil det ikke være mulig å rette data som allerede er sendt inn (som kan ha blitt fakturert og lønnet). Vi ønsker at det skal være mulig å korrigere allerede innsendte data, og håper at dette blir en løsning i nye versjoner.

Problemer med innlogging

Der du i Geno Rapport logget deg inn med inseminørnummer og passord, logger du nå inn med produsentnummer og passord (samme informasjon du benytter deg til å logge inn i produsentregisteret). Dersom du ikke husker ditt produsentnummer, kan du ta kontakt med oss på post@geno.no eller på 950 20 600.

Dersom du ikke husker passordet ditt, kan du velge «Påloggingshjelp» -> «Jeg har glemt mitt passord» -> «Veterinær eller produsent» -> fyll inn etterspurt informasjon. Dersom du fortsatt har problemer med innlogging, ber vi deg vennligst ta kontakt med Dyrehelseportalen eller Produsentregisteret.

Rapportering av sædhenting

Rapportering av sædhenting vil bli lansert sammen med kjøremodulen som blir lansert 01.10.20. Dette vil bety at dersom du har en påfylling i perioden 21-30 september så må rapporteringen avvente til 01.10, da modulen er på plass.

Veterinærstudenter og overgang til DHP

Dersom du er en veterinærstudent og ikke får tilgang til å logge deg inn i DHP, ber vi deg vennligst ta kontakt med oss på post@geno.no, hvor du oppgir navn, telefonnummer og studentnummeret ditt. Dette gjelder kun veterinærstudenter. Dersom du er praktiserende veterinær, ber vi deg vennligst følge informasjon oppgitt under «Problemer med innlogging».

Hvordan fungere det å rapportere uten nettilgang DHP?

Registrering i Dyrehelseportalen (DHP) uten nettilgang

DHP har delvis støtte for registrering selv om du mister nettilgangen en periode. Det vil si at du kan bruke DHP som vanlig for å gjennomføre enkelte oppgaver selv om enheten du arbeider på ikke har tilgang til internett, og arbeidet blir automatisk lastet opp og lagret når du får tilgang til internett igjen. Ikke lukk nettleseren før du har lastet opp data.

I første omgang støttes kun seminregistreringer når man er uten nett. Man kan altså registrere besøk hos produsenter med alle de vanlige seminjobbene, men man kan ikke registrere helsebesøk, og heller ikke søknad om reisetilskudd, uten å være tilkoblet internett.

Hvordan fungerer det?

Det kreves at man åpner DHP på enheten man vil arbeide på minst én gang før man kan ta i bruk DHP uten nett. Første gang man åpner DHP vil nettsiden legge til rette for registrering uten nett, gjennom å forhåndslaste informasjon om produsenter du har vært på besøk hos tidligere, samt produsenter i ditt geografiske område.

Ditt geografiske område er basert på din adresse hos produsentregisteret og inneholder de produsentene som har de 10 000 nærmeste storfeene til denne adressen. Om din adresse er feil, vennligst sjekk og rett din adresse her: https://profil.prodreg.no/. Ved endring eller feil registrert adresse, ta kontakt med Produsentregisteret på telefon +47 22 05 47 30, eller per e-post: post@landbruketsdataflyt.no

 

Hvis produsenten du skal til ikke er en del av utvalget til de 10 000 nærmeste storfeene, får du ikke registrert besøk der uten nettilgang. Hvis produsenten du skal til ikke er en del av dette utvalget får du ikke registrert besøk der uten nettilgang. Hvis du skal til en produsent du ikke har vært hos det siste året og produsenten ligger et stykke unna din registrerte adresse kan det være lurt å gå inn i DHP på forhånd mens du har nettilgang og opprette en kladd som er klar til bruk når du kommer til produsenten.

Betaling for inseminasjon utført av dyrleger

Fra 1.oktober beregnes merkjøring for inseminering daglig. Før ble merkjøring for inseminering beregnet årlig. Honorar for selve insemineringen er likt over hele landet og uforandret fra gammelt til nytt system. Kjørelengde beregnes av et nytt program som også beregner grunnlag for søknad om refusjon for veterinære reiser fra Landbruksdirektoratet.

Prinsipp for beregning av merkjøring:

Dersom praksisdagen består av både sykebesøk og insemineringer vil programmet beregne to kjøreruter; en rute for å besøke alle produsentene med sykebesøk og en rute for å besøke alle produsentene med inseminering. Betaling for kjøring til sykebesøk må veterinæren selv sørge for å dekke inn ved å fakturere produsenten. Dersom insemineringsruten er lengre enn sykebesøksruten vil differansen, merkjøring for inseminering, dekkes av Geno. Dersom insemineringsruten er kortere enn sykebesøksruten, blir det ingen merkjøring for inseminering og Geno dekker ikke kjøring. Dersom praksisdagen kun består av inseminering, dekker Geno all kjøring.

Honorarsatsene  for inseminering er uforandret. Det samme gjelder tillegg for inseminering på lørdag, søndag og helligdag samt fradrag for sammenfallende inseminering.

Før:

Merkjøring for inseminering ble beregnet for et helt år. Den totale kjørelengden ble delt på antall insemineringer i året og beregningen ga grunnlag for soneplassering. Betaling var lik for alle insemineringer i samme sone, uavhengig av hvor langt det egentlig var kjørt for å utføre insemineringene.  

Nå: 

Merkjøring for inseminering beregnes hver dag. Betaling av honorar for inseminering er lik i hele landet. Betaling pr km for merkjøring for inseminering er også lik for hele landet og vil variere fra dag til dag, avhengig av hvor langt det egentlig er kjørt for å utføre insemineringene. 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.