Nytt kurs i Genos digitale Storfeskole

Vi kan nå tilby enda et kurs i Storfeskolen: «Fôring og fruktbarhet».

Kurset gir et innblikk i hvordan fôrsammensetning, hold, mineraler og vitaminer påvirker kua og om strategi for slåttetidspunkt og fôrplanlegging. I tillegg forteller vi litt om metan- og fôreffektivitetsprosjektet i Geno og hvordan dette kan ha betydning for både avl og økonomi framover.

Tilgjengelig for alle

Kursene skal gi lett tilgjengelig fagoppdatering for enkeltprodusenter og kan være utgangspunkt for samtaler i studieringer. Av og til kan det være greit for veterinæren å ha faginfo å henvise til når en ser det kan være nyttig – både for framoverlente produsenter, samdrifter med mange deltakere og for produsenter som har utfordringer med fruktbarhet.

Les mer om Storfeskolen og det nye kurset