Ny rapporteringsløsning for semindata for veterinærer

Lesetid: ca 1 min

Geno Rapport stenges 21. september, og seminbesøk må fra dette tidspunktet rapporteres i Dyrehelseportalen. NB! Dette gjelder kun veterinærer, ikke seminteknikere.

Fra 21. september skal dere altså rapportere via Dyrehelseportalen og ikke via Geno Rapport som da stenges for seminrapportering.

Rapporteringsløsningen for seminbesøk i Dyrehelseportalen fungerer på samme måte som Geno Rapport.

Sanimalis kan fortsatt benyttes for semindata.

Klar for bruk

Løsningen i Dyrehelseportalen er allerede i drift, og kan tas i bruk nå for de som ønsker det på Dyrehelseportalen. Du kan registrere seminbesøk under menypunktet “Registrer” -> “Besøk”.

Offline-versjon

Den 21. september vil også offline-versjon, samt forbedringer av dagens versjon, bli produksjonssatt. 

Send data daglig

Det er veldig viktig at dere sender data daglig i overgangen til nytt system for å unngå at data blir liggende igjen usendt på Geno Rapport da denne stenges.

Rapportering av båtreiser og ekstra km

I perioden 21. september til 1. oktober vil det være en midlertidig løsning for å rapportere båtreiser og ekstra km til Geno. Dere vil finne mulighet til å rapportere dette under registreringsbildet og "Legg til ny type". For ekstra km er det eget menyvalg, mens båttur må legges inn under valget "Salg av produkter". Se bildet under.

Dyrehelseportal_utklipp.jpg

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere