Ny løsning for tilskudd til veterinærreiser og refusjon fra Geno

Lesetid: ca 0 min

Etter sommeren 2020 åpnes den nye digitale reisemodulen i Dyrehelseportalen for alle veterinærer.

Reisemodulen er et felles system for både å søke fylkesmannen om tilskudd til veterinærreiser, og be Geno om refusjon for inseminering.  

Utfasing av Geno rapport og papirsøknad

Samtidig med at den nye løsningen i Dyrehelseportalen tas i bruk vil Geno-rapport-appen og papirsøknaden som veterinærene nå sender til fylkesmannen, fases ut. 

Enkel ny digital løsning

Det skal være enkelt for veterinærene å ta i bruk den nye løsningen. I tillegg til veiledning i selve løsningen, vil det være brukerstøtte tilgjengelig på både e-post og telefon.  

Løsningen kan brukes på desktop (PC), mobil og nettbrett. Reiseopplysninger kan sendes inn fortløpende. Fylkesmannen vil utbetale tilskudd månedlig. 

Dato for åpning kommer

Det blir sendt ut ny informasjon i sommer med veiledning og nøyaktig dato for åpning av den nye løsningen. 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.