Kurs om avl i den digitale storfeskolen

Geno kan nå tilby enda et nytt kurs i Storfeskolen: "Avl i egen besetning og økonomisk gevinst av avlsarbeidet".

Kurset er utarbeidet av Anne Guro Larsgard og Hanna Retzius Storlien som er avlsforskere i Geno. 

Økonomisk gevinst

En god og langsiktig avlsstrategi vil bidra til bedre økonomi, både ved å gi stadig bedre melkekyr, ved å kunne velge hvilke dyr som skal gi kvigekalv og kjøttfeavkom og ved å kunne bruke RedX-sæd strategisk for å få mer sommermelk.

Les mer om Storfeskolen og innholdet i det nye kurset her.