Kombinert inseminasjon og fruktbarhetsrelaterte sykebesøk

Lesetid: ca 1 min

Fredag 16 oktober ble det sendt ut en nyhetssak om kostnader med kjøring ved kombinert inseminering og fruktbarhetsrelaterte sykdomsbesøk. Etter innspill fra Veterinærforeningen og dialog mellom Veterinærforeningen og Geno, er det nå gjort noen endringer.

Etter styrevedtaket 15. oktober har Veterinærforeningen på vegne av sine medlemmer, kommet med ønske om at det ved enkelte situasjoner bør være valgfritt om Geno skal dekke kjøringen, eller om du som veterinær vil fakturere produsenten for kjøring. Dette gjelder ved kombinert inseminering og fruktbarhetsrelaterte sykdomsbesøk på samme gård. Geno stiller seg bak forslaget, og har i tillegg inkludert avhorning i denne ordningen.

Foreløpig vil nytt system tre i kraft fra 1. november med forbehold om eventuelle endringer etter evalueringsmøte med Veterinærforeningen og Geno.

Sykdomskodene som går innunder ordningen er:

331 – Anøstrus

332 – Brunstsynkronisering

333 – Bør-, skjede- og egglederbetennelse

334 – Eggstokkcyster

340 – Stille brunst

341 – Symptomløs omløping

344 – Indusert abort

780 – Regulær avhorning

Drektighetskontroll i kombinasjon med inseminering blir, som tidligere, regnet som et inseminasjonsbesøk hvor Geno dekker kjøring.

Hvordan fungerer ordningen?

Alle sykebesøk og insemineringer skal rapporteres i DHP.

  • Dersom du ønsker at Geno skal dekke kjøring fjernes sykebesøket fra reiserapporten. Geno oppfatter da dette som et rent insemineringsbesøk, og kjøring dekkes av Seminfellesskapet.
  • Dersom du vil fakturere produsenten for kjøringen, tas sykebesøket med i reiserapporten. Geno oppfatter da dette som et sykebesøk, og kjøring honoreres ikke fra Seminfellesskapet.
  • Veterinærene fastsetter som før sine takster på fritt grunnlag og utfra egne beregninger.

Husk at når veterinær velger at Geno dekker kjøring, skal ikke produsenten faktureres for kjøring.

Den nye ordningen skal evalueres kvartalsvis av partene, med en evaluering av alle aspekter etter ett år. Geno og Veterinærforeningen vil sammen også se på resultatene fra veterinærene som var piloter i testperioden, og vurdere disse.

Se også video om økonomi og det nye kjøreberegningssystemet

Les om rapportering i DHP her