Kjønnsseparert hanndyrsæd av Angusokse på ruta

Nå er endelig hanndyrceller av kjøttfe tilgjengelig på sædruta i utvalgte områder. I første omgang er det angusoksen 74104 HW Fletcher som sendes ut.

74104 HW Flecher er en importokse av rasen Aberdeen Angus. 

TYR vil fortløpende vurdere markedssituasjonen og behov for ytterligere import, samtidig som det jobbes med å få på plass en tilfredsstillende produksjon av Y-semin fra norske kjøttfeokser.

Les mer på TYR sine nettsider.

Se presentasjon av angusoksen i nettbutikken.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.