Fortsatt redusert pris på hanndyrsæd etter kampanjeslutt

Kampanjen på hannceller av kjøttfe avsluttes 31. desember. Kampanjeprisen opphører, men prisen på hannceller blir fortsatt billigere enn tidligere for de fem kampanjeoksene.

Fra 1. januar 2023 blir prisen kr. 495,- per dose kjønnsseparert hannceller av de fem kjøttfeoksene som er distribuert ut på ruta. Det betyr at kampanjeprisen opphører, men prisen blir lavere enn det den var før kampanjen startet.

Populær kampanje på hannceller av kjøttfe.

 

Fra og med 1. januar 2023 endres prisen på BEEFy (kjønnsseparert hanncellesæd) av fem kjøttfeokser fra kampanjepris til kr. 495,- per dose.

Dette gjelder oksene:

Oksene er tilgjengelige både på sædruta. Det er svært viktig med god dialog med produsent slik at dere kan skaffe den rasen og det antall doser som er ønsket.