Betaling for inseminasjon utført av dyrleger

Lesetid: ca 2 min

Fra 1.oktober beregnes merkjøring for inseminering daglig.

Bilde av kyr på beite på Jæren.
Foto: Rasmus Lang-Ree

Før ble merkjøring for inseminering beregnet på årlig basis og distriktene ble plassert i et sone-system. Honorar for selve insemineringen er likt over hele landet og uforandret fra gammelt til nytt system. Kjørelengde beregnes av et nytt program som også beregner grunnlag for søknad om refusjon for veterinære reiser fra Landbruksdirektoratet.

Prinsipp for beregning av merkjøring

Dersom praksisdagen består av både sykebesøk og insemineringer vil programmet beregne to kjøreruter; en kjørerute for bare sykebesøk, deretter en rute for alle besøk, både sykebesøk og inseminasjonsbesøk. Betaling for kjøring til sykebesøk må veterinæren selv sørge for å dekke inn ved å fakturere produsenten. Dersom ruten med alle besøk er lengre enn ruten med bare sykebesøk, vil differansen, merkjøring for inseminering, dekkes av Geno. Dersom ruten med alle besøk er like lang som ruten med bare sykebesøk, blir det ingen merkjøring for inseminering og Geno dekker ikke kjøring. Dersom praksisdagen kun består av inseminering, dekker Geno all kjøring.

Honorarsatsene  for inseminering er uforandret. Det samme gjelder tillegg for inseminering på lørdag, søndag og helligdag samt fradrag for sammenfallende inseminering.

Betaling for inseminering utført av veterinærer før og nå

Før:

Merkjøring for inseminering ble beregnet for et helt år. Den totale kjørelengden for merkjøring ved inseminering ble delt på antall insemineringer i året og beregningen ga grunnlag for soneplassering. Betaling var lik for alle insemineringer i samme sone, uavhengig av hvor langt det egentlig var kjørt for å utføre insemineringene.   

Nå:  

Merkjøring for inseminering beregnes hver dag. Betaling av honorar for inseminering er lik i hele landet. Satsen pr km for merkjøring for inseminering er også lik for hele landet. Beløpet du får utbetalt for et insemineringsbesøk vil variere fra dag til dag, avhengig av hvor langt det egentlig er kjørt for å utføre insemineringene. 

Har dere spørsmål om de nye kjøreberegningene, ta kontakt med kundesenteret i Geno på tlf. 950 20 600.

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.