Begrenset tilgang på noen av de nye eliteoksene

Lesetid: ca 1 min

Fra mandag 1. februar starter utsendingen av nytt eliteokseutvalg. Utsendelsen inneholder denne gangen noen okser med begrenset tilgang på sæd.

De nye oksene produserer jevnt og trutt med unntak av oksen 12121 Myrvold, som for tiden har pause i produksjonen pga blod i sæden. De andre oksene med begrenset tilgang på sæd er 12128 Skrapavoll, 12133 Snopestad og 12138 Mikkelsgar. Disse vil bli fordelt mye fem og fem nå i februar, men nye forsyninger vil bli distribuert i mars. Noen ruter kan risikere å ikke få av alle, dette vil det bli sendt ut informasjon om til de det gjelder.

Ønsker å få oksene ut så fort som mulig

Bakgrunnen for at vi har valgt å prøve oss på dette denne gangen er flere. Vi går inn i en periode med mindre inseminasjon så behovet er mindre, og det er lenge til neste eliteokseuttak. De oksene som ikke kommer med nå, må vente helt til mai. Det er viktig for avlsmessig framgang å få eliteoksene ut så fort som mulig. Dette blir også en liten prøve på det at vi etter hvert ønsker å gå over til kontinuerlig utsendelse av eliteokser så fort de er godkjent fra 30 dagers lager.

Første eliteokseuttak i 2021.

Tilbake til nytt for veterinærer og seminteknikere.