Begrenset antall embryo på lager

Lesetid: ca 1 min

Det har i november, desember og januar vært stor etterspørsel etter embryo, noe Geno ser på som veldig positiv! Dessverre begynner vi å gå tom på lager, men vi vil gjøre så godt vi kan for å dekke etterspørselen framover.

Det har blitt lagt inn såpass mange embryo, at vi nå begynner å gå tomme på reservelageret.
 

Noe lavere tilgjengelighet i en periode

Geno har et mål om å øke embryporoduksjonen i løpet av 2021. På grunn av mangel på ressurser, både når det gjelder dyreflyt og produksjonspersonell, klarer vi dessverre ikke å produsere like mange embryo som vi ønsker den kommende tiden. Vi informerer derfor om at tilgjengeligheten for embryo kan bli lavere enn tidligere, i en periode fremover.
 

Fortsett å bestille, men vær tidlig ute

Selv om tilgjengeligheten kan bli noe lavere fremover, så informer produsentene om at de kan henvende seg til sin nærmeste embryoveterinær og bestille.
 
Det er viktig å ta kontakt med embryoveterinæren så tidlig som mulig, mens den potensielle embryo-resipienten enda er brunstig. Da vil den kunne insemineres dersom det ikke er embryo tilgjengelig. Vi skal imidlertid gjøre så godt vi kan for å dekke etterspørselen av embryo framover.