3D-fotografering av jureksteriør

Lesetid: ca 4 min

Vi jobber med et prosjekt for å hente inn data på jureksteriør ved bruk av 3D-kamerateknologi.

Bilde av hvordan 3D-bilder av kujur ser ut.
3D-bilder av kujur på Storlien i Rings­aker. Gråtone i bildet tilsvarer distanse fra gulv til overflate av jur og spener. Foto: Øyvind Nordbø

I 3D-prosjektet jobber vi med å utvikle kamerateknologi for innhenting av eksteriørdata for å kunne øke genetisk framgang på jur, bein og kropp. Vi har nå bygget jurskannere som vi ønsker å få erfaring med fra felt, samtidig som at de skal gi oss en pekepinn på hvilken datakvalitet vi kan forvente.

Tradisjonelt har utseendet på kua, inklusiv juret, blitt visuelt vurdert av enkeltpersoner. Det har gitt Geno og det norske landbruket gode data gjennom mange år.

– Men det menneskelige øyet har sine begrensinger og da er det veldig fint å ty til digitale hjelpemidler, sier Øyvind Nordbø, forsker i Geno.

Stort felles forskningsprosjekt

Geno har sammen med Norsvin, Tyr, Making View AS, NTNU og Universitetet i Auckland (New Zealand) og med støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2018–2021 et stort forskningsprosjekt der vi skal utvikle nye egenskaper basert på 3D-bilder. For Geno sin del er fokus først og fremst å forbedre og effektivisere datainnsamling for jureksteriør.

Målet er å forbedre datafangsten for avlsarbeidet ved hjelp av 3D-kamera. Jurets og spenenes utforming er tett koblet med kuas helse. Kua har det best når en unngår sykdom på jur, så dyrevelferdsmessig er dette også viktig.

Det har vært en god avlsmessig fremgang på jur, både på funksjonalitet og utseende, men vi har fortsatt en del å gå på, sier Nordbø.

Slik fungerer jurskanneren

I jurskanneren benytter vi et kommersielt 3D-kamera fra Intel. Dette kameraet er montert på en stang og legges horisontalt på gulvet under juret til kua og tar 3D-bilder av jur og spener nedenfra. Bildene angir millimeteravstand fra gulvet til overflate av mage, jur og spener.

Kameraet er tilkoblet en liten datamaskin som brukes til å registrere hvilken ku det er og hvor lang tid det er siden melking. Bildet blir deretter lagret på datamaskinen sammen med disse dataene. Med tanke på at apparatet skal kunne betjenes ved hjelp av en arm, er all elektronikk montert sammen til noe som kan minne om en metalldetektor.

Alt som er i nærheten av gulv og møkk er vaskbart for å minimere risikoen for spredning av smitte mellom fjøs.

Testing av utstyret

Geno har benyttet tre avlsrådgivere fra Tine, Gro Knutsen, Hans Snert­ing og Jan Atle Bakkenget, for å teste ut utstyret. Disse rådgiverne gjør samtidig en tradisjonell eksteriørvurdering av kua, slik at vi kan sammenligne og kvalitetssikre dataene. De tester samtidig funksjonalitet og gir tilbakemelding på hva som eventuelt bør endres for at jurskanneren skal bli et effektivt hjelpemiddel.

Vi har testet funksjonalitet både i båsfjøs, robotfjøs og i melkegrav. Vi ser at i båsfjøs og i fjøs med melkegrav får vi en svært effektiv datafangst, mens i robotfjøs er man mer avhengig av rolige dyr for å samle data effektivt. Denne utprøvingen er gull verdt for å kunne videreutvikle jurskanneren, slik at den blir så funksjonell som mulig.

Videreutvikling av jurskanneren

Vi ser et behov for å forenkle jurscanneren en god del. Det å både gjøre tradisjonell eksteriørvurdering og scanning er tidkrevende og vil være dyrt i lengden. For å kunne levere data til Interbull og få oksene våre godkjente på det internasjonale markedet, er vi avhengige av også å kunne få ut gode målinger på kropp og bein, og det er ikke dagens prototyp egnet til.

I og med at 3D-kamera begynner å bli ganske vanlig på mobiltelefoner, ønsker vi å se om det er mulighet å bruke et avansert mobilkamera til scanninga. Da vil man samtidig kunne gjøre en helkropps-scan som man senere kan bruke for prediksjon av kropp og bein. Ei slik videreutvikling er foreløpig bare på tankestadiet, og det vil være viktig å få verifisert at vi klarer å utnytte bildedatene fra jurscanneren før vi utvikler dette.

Dataanalyse

Vi har nå samlet inn data på omtrent 1500 dyr, og vi har akkurat startet med dataanalyse. Geno har fått, med støtte fra Norges Forskningsråd fått ansatt en nærings-PhD som skal jobbe med analyse av disse dataene over tre år.

I første omgang skal vi se om vi kan klare å predikere avlsrådgiverne sine bedømminger ut fra bildene og da se på arvbarheter på de tradisjonelle jureksteriøregenskapene basert på bildeanalyse. Videre ønsker vi også å utvikle nye egenskaper for jur og spener. For eksempel er vinkler på spener interessant, men også finne optimal spene- og jurutforming med tanke på bedre jurhelse og holdbarhet.