Gå til Tekst
Gå til Tekst

Innstilling valg av årsmøteutsendinger 2019

Valgkomiteens innstilling på årsmøteutsendinger 2019. 

Gå direkte til:

 

Område nord

 

Ingebjørg Grindhaug (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Ingebjørg Grindhaug

 

Alder: 49 år

Bosted: Vega

Produksjon: Melk og sau

 

 

 

Motivasjon: Utrolig lærerikt og givende, både faglig og sosialt.

 

 

Marita Katrin Helskog (gjenvalg for 2 år)

Bilde av Marita Katrin Helskog

 

Alder: 39 år

Bosted: Steigen i Nordland

Produksjon: Melkeproduksjon og storfekjøtt.

 

 

 

Motivasjon: Er veldig interessert i avl på eget bruk. Har vært Genokontakt i flere år å synes det er veldig interessant. Det skjer mye
spennende i Geno og avlsframgangen er enormt stor, spesielt nå
med GS og REDXTM. I tillegg skjer det mye i det utenlandske
markedet som er viktig for Geno. Dette er spennende å ta del i og jeg
har lyst å gjøre en jobb som tillitsvalgt i Geno.

 

 

Daniel Høiseth (gjenvalg for 1 år)

Alder: 37 år

Bosted: Lyngen i Troms

Produksjon: Konvensjonelt båsfjøs

 

Motivasjon: Interesse for arbeidet som blir gjort i Geno, en
organisasjon med mange nyvinninger og rask teknologisk utvikling.

 

Øyvind Lehn (ny, velges for 2 år)
Bilde av Øyvind Lehn

 

Alder: 41 år

Bosted: Sortland

Produksjon: Melk, kjøtt, potet, grønnsaker og skog

 

 

 

Motivasjon: Interesserer meg for avl, og ønsker å få flere interessert i
det samme for å øke seminandelen.

 

 

Stine Marie Jelti (gjenvalg for 2 år)
Bilde av Stine Marie Jelti

 

Alder: 38 år

Bosted: Tana

Produksjon: Melk og kjøttproduksjon i samdrift

 

 

 

Motivasjon: Å spre gode ord om den fantastiske NRF kua og lære
mer selv.

 

 

Vararepresentanter nord:

1.vara: Kristina Svartvatn, 8680 Trofors (gjenvalg, tidligere 3.vara)
2.vara: Dag Runar Vatnegård Wollvik, 9144 Samuelsberg (ny)
3.vara: Tina Brennbakk, 8690 Hattfjelldal (ny)

 

Område midt

 

Anne Stine Foldal Aam (gjenvalg 2 år)
Bilde av Anne Stine Foldal Aam

 

Alder: 53 år

Bosted: Ørsta på Sunnmøre

Produksjon: Kombinert melk- og kjøttproduksjon

 

 

 

Motivasjon: Interessert i storfe, og vil gjerne være med å bidra til at vi
får ei enda bedre NRF-ku som er best mulig egnet til å møte kravene til
norsk matproduksjon i framtida, i både store og små fjøs. Er også Geno-kontakt, og mener Geno er en svært spennende organisasjon for oss som eiere. Mange dyktige ansatte og vi har et produkt av høy kvalitet og det blir gjort et fantastisk utviklingsarbeid. For å kunne ha en levende samvirkeorganisasjon er det viktig å beholde kontakten mellom eiere som også er kunder og ledelse av organisasjonen. Som veterinær har vi også
inseminering i vårt distrikt, og det er fint å ha med tilbakemelding fra eiere, men også kunne informere om nytt fra organisasjonen.

 

 

John Bakken (gjenvalg for 1 år)
Bilde av John Bakken

 

Alder: 44 år

Bosted: Levanger i Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon, ca 200 000l

 

 

 

Motivasjon: Synes det er spennende og lærerikt å være
årsmøteutsending, samt Geno-kontakt.

 

 

Iver Fossum (gjenvalg for 2 år)
Bilde av Iver Fossum

 

Alder: 29 år

 

Bosted: Soknedal

Produksjon: Melkeproduksjon,190 tonn, 28 båsplasser. Kjøttproduksjon, Simmental, 18 mordyr. Ca 400 daa eng og beite.

 

Motivasjon: Generelt ganske avlsinteressert, ønsker å lære mer, få
tilgang på det nyeste innen avl og være med å si min mening. For så
å formidle dette ut til produsentene i best mulig grad, for å øke
avlsinteressen rundt omkring.

 

 

Ola G. Kvendset (ny, velges for 2 år)
Bilde av Ola G. Kvendset

 

Alder: 27 år
Bosted: Todalen, i Surnadal kommune
Produksjon: Normalt 45 årskyr, 35 i år pga tørke i 2018. Robot,restaurert og påbygd fjøs.

 


Motivasjon: Har alltid sett på avlsarbeid som en mulighet til å utfordre seg selv. Er opptatt av å ha flest mulige "usynlige kyr" i min egen besetning. Opptatt av å gripe alle mulighetene som har dukket opp innen storfeavl de siste årene. Bruk av REDX™, embryo og innkryssing av kjøttfe kan være med på å gi oss melkebønder et økonomisk løft de kommende årene. Jobben som tillitsvalgt handler for min del om å få flest mulig til å drive en best mulig avl i sin besetning.

 

 

Nina Vangen Ranøien (gjenvalg for 2 år)
Bilde av Nina Vangen Ranøien

 

Alder: 46 år
Bosted: Hoston i Orkdal kommune, Trøndelag
Produksjon: Melkeproduksjon, 355 tonn eid og 30 tonn leid kvote. Ny avdeling med robot i 2013. Selger oksekalver etter avvenning.

 

Motivasjon: Avlsarbeid er spennende og viktig for resultatene våre. Geno
er i utvikling hele tida, og det vil jeg gjerne følge med i og ta del i!

 

 

Anders Røflo (gjenvalg for 1 år)
Bilde av Anders Røflo

 

Alder: 51 år
Bosted: Inderøy i Trøndelag
Produksjon: Melkeproduksjon, 425 tonn i kvote. Oppfôring av alle okser. Sau, korn og skog i tillegg.

 


Motivasjon: Organisasjonsmenneske og interessert i ku og storfeavl. Utdannet agrotekniker og vært bonde siden 1991. Har tidligere hatt verv i Bygdeungdomslaget, Bondelaget, Nortura, Tine, Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgiving.

 

 

Ragnhild Kulbrandstad Stene (gjenvalg for 1 år)

 Bilde av Ragnhild K. Stene

Alder: 41 år
Bosted: Grindal i Rennebu
Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon, ca 165 tonn i kvote. Fôrer frem ca 10 okser i året. Totalrenoverte fjøset i 2017, De Laval melkerobot.

 

Motivasjon: Veldig begeistret for rasen NRF. NRF-kua er robust og ei god
kombinasjonsku med godt lynne, god helse og fruktbarhet, dette er viktig i
mitt fjøs. Synes det er interessant og inspirerende å være tillitsvalgt i en
seriøs organisasjon som Geno, hvor vi kan komme med innspill om hvordan
vi mener at NRF-kua skal bli og i hvilken retning vi vil ha utvikling.

 

 

Johnny Stokke (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Johnny Stokke

 

Alder: 60 år
Bosted: Averøy, Møre og Romsdal
Produksjon: Tok over gården Rishaugen etter mine foreldre i 1992. Melkeproduksjon med robot, 260 tonn kvote. Selger oksekalvene.


Motivasjon: Har vært medlem i AU i Tine i ca 20 år, og vært Geno-kontakt
i 15 år. Sittet en periode som årsmøteutsendinger. Ønsker å stille til valg
for ny periode fordi jeg opplever årsmøtene og Geno-utvalget som veldig
inspirerende for det videre arbeidet som Geno-tillitsvalgt lokalt.

 

 

Ingunn Torvik (gjenvalg for 2 år)

Bilde av Ingunn Torvik

 

Alder: 32 år
Bosted: Torvikbukt på Nordmøre
Produksjon: Melk og kjøtt.

 

 

 

Motivasjon: Treffe andre avlsinteresserte. Lære mer om avl og få mer kunnskap om hvordan Geno drives. Få være med å påvirke og bestemme. Utvikle vår egen produksjon i riktig retning. Avle frem gode kyr, og få et bra avlsmateriale på egen gård.

 

 

Vararepresentanter midt:
1.vara: Solveig Løwø Kvam, 7392 Rennebu (gjenvalg, tidligere 2.vara)
2.vara: Bård Arne Mjøsund, 7877 Høylandet (gjenvalg, tidligere 3.vara)
3.vara: Ole Henning Okstad, 7075 Tiller (ny)
4.vara: Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy (gjenvalg)

 

Område sørvest

 

Kjell-Einar Eide (gjenvalg 1 år)

Bilde av Kjell-Einar Eide

 

Alder: 58 år
Bosted: Ølensvåg i Vindafjord kommune
Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon i båsfjøs, og sau

 

 

 

Motivasjon: Stor avlsinteresse.

 

 

Nils Magne Gjengedal (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Nils Magne Gjengedal

 

Alder: 58 år
Bosted: Hyen i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane
Produksjon: Melkeproduksjon, ca 160 tonn i kvote. Om sommeren driver vi stølsdrift på Gjengedal stølen. Har tidligere drevet med sau og pelsdyr med rev.


Motivasjon: Jeg er genuint interessert i avl. Er veldig glad i NRF-kua og er svært interessert i det Geno driver med. Liker å profilere hele samvirkeselskapet vårt. Et selskap som har gjort gode valg i avlen, og som vi nå ser at genetikken vår er etterspurt i hele verden.

 

 

Marianne Goderstad (ny for 2 år)

Bilde av Marianne Goderstad

 

Alder: 46 år
Bosted: Goderstad, Tvedestrand
Produksjon: Melk

 

 


Motivasjon: Avlsarbeid er spennende. Jeg ønsker å lære mer om Geno,
og om hvordan avlsarbeidet foregår. Jeg har lyst til å være med og utvikle
Geno til å bli et robust selskap, både nasjonalt og internasjonalt. Møte
andre avlsinteresserte. Jeg brenner kua og for den Norske bondestanden.

 

 

Liv Haukås (ny, velges for 2 år)

Bilde av Liv Haukås

 

Alder: 33 år
Bosted: Tysvær, Rogaland
Produksjon: Melk, gris og sau

 

 

 

Motivasjon: Forbedre egen besetning, og avle fram gode dyr. Synes
avl er spennende og ser fram til å treffe andre avlsinteresserte.

 

 

Kari Lauvdal (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Kari Lauvdal

 

Alder: 53 år
Bosted: Heddeland i Marnadal kommune, Vest-Agder
Produksjon: Driver gård på heltid med mannen. Melkeproduksjon med 310 tonn i kvote. Fôrer opp alle kalver. Har også slaktegris, 2100 i året.

 

Motivasjon: Avl er veldig gøy og interessant å holde på med, her er det
stadig nye ting som skjer. Alv er også et veldig viktig arbeide i fjøset, det
som bestemmer hvordan dyrene mine er. Motivasjon for å holde på med
avl er jo når en ser framgangen i besetningen. Og det å få være tillitsvalgt i
Geno i tillegg er veldig spennende.

 

 

Ingunn Skeide (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Ingunn Skeide

 

Alder: 48 år
Bosted: Fjærland i Sogn og Fjordane
Produksjon: Melkeproduksjon i ei samdrift, kvote på ca 300 tonn i løsdriftsfjøs med melkestall. Produksjon av ca 25 stk kvalitetskalv, samt oppdrett av egne livkviger.


Motivasjon: Fikk tidlig interesse for avl, har vært aktiv i produsentlaget i mange år, og i de siste årene som Geno-kontakt. Spennende å være  årsmøteutsending for å kunne ta del i utviklingen av NRF nasjonalt og internasjonalt. Utvikling av samvirkeorganisasjonen Geno SA er den største motivasjonen.

 

 

Tommy Skretting (gjenvalg for 2 år)

Bilde av Tommy Skretting

 

Alder: 48 år
Bosted: Varhaug på Jæren
Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon i samdrift med sin bror

 

 

 

Motivasjon: Veldig interessert i dyr og avl.

 

 

Anders Sæleset (gjenvalg for 2 år)

Bilde av Andres Sæleset

 

Alder: 32 år
Bosted: Norheimsund
Produksjon: Melkeproduksjon, 230 tonn

 

 

 

Motivasjon: Øke avlsinteressen og skape et godt fagmiljø.

 

 

Inga Skretting Timpelen (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Inga Skretting Timpelen

 

Alder: 43 år
Bosted: Sola kommune, Rogaland
Produksjon: Melkeproduksjon i løsdriftsfjøs, kvote på ca 450 tonn. Oppdrett av kviger for salg.

 


Motivasjon: Min motivasjon for å være årsmøteutsending er sterk
interesse for avl. I tillegg vil jeg være med å påvirke Geno til å arbeide for
det beste for norske melkeprodusenter. Mener det er viktig at styret og
administrasjonen hører på og tar oss på alvor, som satser på NRF-kua.

 

 

Magnar Tveite (gjenvalg for 2 år)

Bilde av Magnar Tveite

 

Alder: 55 år
Bosted: Holdbygda, Vossestrand
Produksjon: Melkeproduksjon på ca 40 årskyr. Kvigeoppdrett på egne kviger og mellomkalv.

 

 

Motivasjon: Interesse for avlsarbeid og ønske om å være med å påvirke
for å få ei mest mulig økonomisk og fremtidsretta ku.

 

 

Vararepresentanter sørvest:
1.vara: Torgeir Kinn, 4020 Stavanger (gjenvalg)
2.vara: Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal (gjenvalg)
3.vara: Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden (ny, tidligere årsmøteutsending)
4.vara: Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen (ny)
5.vara: Jan Ovar Kjelby, 5961 Brekke (gjenvalg)

 

Område øst

 

Odd Martin Gaalaas Baardseth (ny, velges for 2 år)

Bilde av Odd Martin G. Baardseth 

 

Alder: 36 år
Bosted: Rudshøgda, Ringsaker kommune
Produksjon: Melk og kjøtt

 

 

Motivasjon: Lære mer om Geno og avl. Utvikle vår egen produksjon.

 

 

Halvor Gauteplass (ny, velges for 2 år)

Bilde av Halvor Gauteplass

 

Alder: 56 år
Bosted: Skurdalen, Hol kommune i Hallingdal
Produksjon: Melk, kvalitetskalv

 

 


Motivasjon: Lang erfaring med melkeproduksjon, også andre raser. Stiller høye krav til kua, og vil gjerne bidra litt til at NRF fortsatt henger med. Spennende å følge utviklingen i avlsarbeidet, ikke minst bruk av ny teknologi.

 

 

Tove Grethe Kolstad (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Tove Grethe Kolstad

 

Alder: 54 år
Bosted: Øystre Slidre, Valdres
Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon. Melkeproduksjon på stølen juni-september

 


Motivasjon: Det skjer mye spennende hos Geno for tida, og som tillitsvalgt er man oppdatert hele tida. Treffer mange avlsinteresserte folk, og lærer stadig noe nytt. Geno er positive til lokal aktivitet, noe vi i produsentlaget har glede av. Er en stolt og glad dyreeier.

 

 

Johan Kopland (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Johan Kopland

 

Alder: 56 år
Bosted: Åmot, Modum kommune i Buskerud
Produksjon: Melk, ammeku, storfekjøtt på egne og noe innkjøpt

 


Motivasjon: Veldig motiverende å være med i en organisasjon som er
så nyskapende som Geno, som også er noe så sjeldent i Norsk landbruk som en suksess på eksport. Spesielt opptatt av at Geno skal være et godt tilbud for alle produsenter, med ulik interesse for storfeavl.

 

 

Lars Egil Lauten (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Lars Egil Lauten

 

Alder: 49 år
Bosted: Kløfta i Ullensaker, Akershus
Produksjon: Melkeproduksjon i løsdrift med melkerobot.
Eierinseminør. Setter på alle kviger, og selger alle okser til oppfôring.

 

Motivasjon: Geno skal være et demokrati der bønder fra hele landet er representert. NRF og patent på genene, er og skal være eid av norske bønder i samvirke også i fremtiden. Geno skal drive fremtidsrettet avl med videreføring av de særegne egenskapene som NRF har. Kombinasjonen
melk og kjøtt er klimasmart. Vekt på faktorer i avlen som gir god økonomi og dyr med gode bruks egenskaper hos bonden.

 

 

Nina Rokvam (gjenvalg for 2 år)

Bilde av Nina Rokvam

 

Alder: 51 år

Bosted: Gausdal i Oppland
Produksjon: 30 årskyr i mjølkeproduksjon, fôrer fram egne okser til slakt.

 


Motivasjon: Er interessert i husdyravl, og synes Geno er inne i en spennende utvikling med store endringer.

 

 

Jane Thorshaug (gjenvalg for 1 år)

Bilde av Jane Thorshaug

 

Alder: 49 år
Bosted: Alvdal
Produksjon: Melk og noe kjøtt

 

 


Motivasjon: Vi har ei veldig god ku i NRF. Den holder seg frisk, produseres kjøtt og melker mye. Ei god økonomisk ku, og det jobbes fortsatt for å gjøre henne bedre. Den jobben har jeg lyst til å være med på videre, sammen med mine med-bønder rundt om i det ganske land.

 

 

Randi Valde (ny, velges for 2 år)

Bilde av Randi Valde

 

Alder: 52 år
Bosted: Vågå
Produksjon: Melkeproduksjon, 200 tonn kvote. Modernisert båsfjøs og setring ved Lemonsjøen på sommeren.

 


Motivasjon: Har alltid vært interessert i avl, og legger spesielt vekt på
jur og lynne.

 

 

Vararepresentanter øst:
1.vara: Morten Haug, 2634 Fåvang (ny)
2.vara: Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen (gjenvalg, tidl. 3.vara)
3.vara: Leif Einar Bratengen, 2387 Brumunddal (ny)
4.vara: Mona Hvaale Fretland, 3618 Skollenborg (ny)


Til toppen