Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fagmøte i produsentlaget

Fagmøte i produsentlaget

Vi får en del forespørsler om fagmøter, og vi ønsker å etterkomme disse ønskene på best mulig måte. For å lykkes med dette er det viktig med god planlegging.

Her har vi laget en veiledning på hvordan slike møter kan legges opp.

 

Geno gjennomfører markedsuker i de ulike områdene. Planen for 2018 er klar og det er sterkt ønskelig at produsentlagene planlegger geno-aktiviteter innenfor disse ukene. Dette er effektivt med tanke på å nå flest mulig og det er kostnadsbesparende. Samarbeid gjerne med naboprodusentlaget når dere planlegger aktiviteter.

 

Her er datoene for markedsuker i 2019:

 • Uke 3: 14.-18.januar: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland
 • Uke 6: 4.-8.februar: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
 • Uke 17: 23.-26.april: Nordland, Troms, Finnmark (ikke mandag, da det er 2.påskedag)
 • Uke 43: 21.-25.oktober: Trøndelag
 • Uke 46: 11.-15.november: Telemark, Østfold,Vestfold, Buskerud, Akershus,Oslo, Hedmark, Oppland

Meld fra så fort dere har planer for arrangement. Det vil også komme en ekstra påminnelse fra Geno om å melde fra om ønsker. Dere kan melde fra via skjema nedenfor.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig for medlemstjenester Agnete Børresen på tlf: 913 71 198 eller via e-post: ab@geno.no.

Gjennomføring

Invitasjoner til fagmøter må være sendt til alle medlemmer i produsentlaget minimum 14 dager før møtet skal avholdes. 

 

Temaer vi kan tilby

Avl:

 • Fjøsmøter med fokus på eksteriør 

Gjennomgang av hva man bør fokusere på for et godt, funksjonelt eksteriør hos NRF. Hvordan utnytte disse observasjonene best mulig i avlsplanleggingen

 

 • Benytt deg av mulighetene med semin og Geno avlsplan

Avlsplanlegging i egen besetning – mulighetene er mange og hvordan utnytte disse best mulig.

 

 • Ikke bare ei ku – innføring i Genos avlsopplegg 

Innføring i Genos avlsopplegg. Hva gjør NRF-avlen unik?

 

 • Avlsmøte med fokus på nye eliteokser

Gjennomgang av styrker, svakheter og anbefalt bruk av de nye eliteoksene for sesongen.

 

 • Avl som virkemiddel for å redusere klimautslipp

Hvordan avl kan bli ett av virkemidlene for å redusere klimautslipp og samtidig øke produksjon

 

Fruktbarhet:

 • Hjelpemidler i brunstkontrollen

Innføring i ulike hjelpemidler man har i brunstkontrollen og hvordan disse fungerer (TBS, P4, Heatime).

 

 • Tine bedriftstyring (TBS) og brunstapp

Kontroll på fruktbarheten er svært viktig for å lykkes med inseminasjonen. Hva er TBS og brunstapp og hvordan man kan utnytte verktøyet på best mulig måte.

 

 • Brunsttegn – når inseminere?

En gjennomgang av ulike brunsttegn. Hva bør man se etter? Når bør man inseminere på basis av disse.

 

 • Riktig inseminasjonstidspunkt men kalven uteblir

Mulige årsaker til at kua ikke blir drektig og tiltak man kan gjøre for å få kalv i kua.

 

 • Økonomisk gevinst med god fruktbarhet

Hvilken økonomisk gevinst gir forbedring av fruktbarheten i besetningen?

 

Andre temaer:

 • NRF ute i verden 

NRF på det internasjonale markedet.

 

 • Geno fram til 2022

Hvor skal Geno være i 2022, og hvilke tiltak settes for å komme dit?

 

 • Embryo – muligheter og utfordringer 

Embryoprosjektet i Geno og hvilke muligheter dette gir for framtiden.

 

 • Kjøtt på melkebruket 

Hvordan maksimere kjøttproduksjon på melkebruket.

 

 • Tillitsvalgt i Geno

Informasjon om tillitsverv i Geno og hva som forventes av en som er tillitsvalgt.

 

 • Hvordan redusere fare for smitte – Fokus på godt smittevern
Smittsomme sykdommer og hvordan beskytte seg best mulig mot disse.
 • Ny teknologi – Nye muligheter
Ny teknologi gjør avlen til et kraftigere verktøy og gir derfor nye muligheter.

 

Hvordan legge opp møter

Fagmøter - dag eller kveldsmøte

Ett faginnlegg bør vare minimum 2 skoletimer. Det er lurt å ikke ha for mange temaer per møte. Produsentlagssekretær organiserer møtet (invitasjoner og bestillinger) og tillitsvalgte er ansvarlig for møtet.

Økonomi

Geno dekker foredragsholder på fagmøter. På kurs er det deltakeravgift. 

Produsentlaget dekker lokale og mat.

 

Informasjon om Storfeskolekurs finner dere her

 


Forespørsel om fagmøte med Geno-tema

Dag- eller kveldsmøte:

Informasjonen du sender inn med dette skjemaet benyttes kun for å behandle din forespørsel. 

Ved å sende inn skjemaet aksepterer du dette.

Til toppen