Gå til Tekst
Gå til Tekst

Til arrangør av kumønstring for ungdom

Kumønstring er en aktivitet for ungdom over 13 år.

Det krever tid og tålmodighet å trene ei ku eller kvige til mønstring. Det å utvikle evnen til å håndtere dyra på en god måte er viktig, dette kommer ikke av seg selv. Ungdommene vil oppleve at gjennom sosial kontakt og samspill oppstår det et tillitsforhold mellom dem og dyra.

Geno sitt bidrag

Vi har utarbeidet en pakke med materiell for gjennomføring av arrangementet.

Denne består av:

  • Påmeldingsskjema
  • Dommerskjema
  • Nummer til deltakerne

Geno bidrar også med deltakerpremier, diplomer og rosetter til alle deltakerne.

 

For bestilling av materiell, ring Geno på telefon 950 20 600 eller send en e-post til post@geno.no. Bestilling må foretas senest ei uke før arrangementet!

 

Vi vil understreke at det er viktig at deltakerne er kjent med hva de skal trene på og hva som forventes av dem i konkurransen. Derfor bør deltagerne oppfordres til å lese informasjonen som ligger på web i god tid før arrangementet.

Arrangørens ansvar

  • Arrangør må skaffe 1-2 dommere. Ta kontakt med Geno dersom dette er vanskelig.
  • Arrangør må også skaffe speaker. Speaker må ha fått deltakerlista i forkant av mønstringa slik at presentasjonen av dyr og mønstrer kan foregå på en ryddig og ordentlig måte. Høyttaleranlegg og mikrofon må være tilgjengelig for speakerfunksjonen.
  • Arrangør skal ta kontakt med Mattilsynet for å få godkjennelse for at det holdes kumønstring i området. Mattilsynet vil stille krav til helsestatus og dokumentasjon av dyras helsetilstand. Hvilke krav som gjelder må avklares i god tid før arrangementet. Les også informasjon om utstillinger og smittestatus her.
  • Det er en fordel om arrangøren har klargjort tilstrekkelig plass slik at biler med dyrehenger kan komme fram til mønstringsområdet. Det er viktig at mønstrere og dyr har et lite område som kan benyttes til hvile og strigling i påvente av mønstringa. Sørg også for at vann/skygge er tilgjengelig.
  • Arrangør oppfordres til å følge opp aktuelle mønstrere i god tid før mønstringen, gjerne gjennom et møte der det avklares hva kumønstring dreier seg om og hva deltakerne bør øve på sammen med kua eller kviga.

Forslag til gjennomføring

Ei mønstring med 15-20 deltakere vil ha en tidsramme på om lag en time. Størrelsen på arenaen bør være minst 10 kvadratmeter per ekvipasje. Det er bedre med for stor enn for liten plass. I tillegg bør arenaen ha et avlastningsareal der ungdommene venter til det er deres tur til å vise fram kua eller kviga.

 

Dersom arrangementet har mange deltakere oppfordrer vi sterkt til å dele deltakerne inn i to grupper. Små grupper er mer oversiktlige og gir ei mer publikumsvennlig mønstring.

Transport

Deltakeren må selv sørge for riktig/godkjent transport av kalven til arrangementsarenaen.

 

Tilbake til kumønstring for ungdom


Til toppen