Gå til Tekst
Gå til Tekst

Til arrangør av kalvemønstring

Geno mottar mange henvendelser fra arrangører av utstillinger, markedsdager, landbruksdager og liknende som ønsker å arrangere
kalvemønstring.

Kalvemønstring er en aktivitet for barn og unge. Det krever tid og tålmodighet å trene en kalv til mønstring.


Det å utvikle evnen til å håndtere dyra på en god måte er viktig. Dette kommer ikke av seg selv. Barna vil oppleve at gjennom sosial kontakt og samspill oppstår det et tillitsforhold mellom dem og dyra.

Geno sitt bidrag

Vi har utarbeidet en «pakke» med materiell for gjennomføring av arrangementet.

  • Påmeldingsskjema
  • Dommerskjema
  • Nummerbånd til å ha på hodet til deltakerne
  • Forslag til manus for speaker/dommer (kan tas i bruk etter behov)

Geno bidrar også med deltakerpremier, diplomer og rosetter til alle deltakerne.


For bestilling av materiell, ring Geno på telefon 950 20 600 eller send en e-post til post@geno.no. Bestillingfrist senest en uke før arrangementet!

 

Vi vil understreke at det er viktig at deltakerne er kjent med hva de skal trene på og hva som forventes av dem i konkurransen. Derfor bør deltagerne oppfordres til å lese informasjonen som ligger på web i god tid før arrangementet.

Arrangørens ansvar

  • Arrangør må skaffe 1-2 dommere. Ta kontakt med Geno dersom dette er vanskelig.
  • Arrangør må også skaffe speaker. Speaker må ha fått deltakerlista i forkant av mønstringa slik at presentasjonen av kalv og mønstrer kan foregå på en ryddig og ordentlig måte. Høyttaleranlegg og mikrofon må være tilgjengelig for speakerfunksjonen.
  • Arrangør skal ta kontakt med Mattilsynet for å få godkjennelse for at det holdes kalvemønstring i området. Mattilsynet vil stille krav til helsestatus og dokumentasjon av kalvenes helsetilstand. Hvilke krav som gjelder må avklares i god tid før arrangementet. Les viktig informasjon om smittestatus og utstillinger her.
  • Det er en fordel om arrangøren har klargjort tilstrekkelig plass slik at biler med dyrehenger kan komme fram til mønstringsområdet. Det er viktig at mønstrere og kalver har et lite område som kan benyttes til hvile og strigling i påvente av mønstringa. Sørg også for at vann/skygge er tilgjengelig.
  • Arrangør oppfordres til å følge opp aktuelle mønstrere i god tid før mønstringen, gjerne gjennom et møte der det avklares hva kalvemønstring dreier seg om og hva deltakerne bør øve på sammen med kalven sin.

Forslag til gjennomføring

Ei mønstring med 15-20 deltakere vil ha en tidsramme på om lag en time. Alder på kalvene bør være 1 – 6 måneder. Størrelsen på arenaen bør være minst 10 kvadratmeter per ekvipasje. Det er bedre med for stor enn for liten plass. I tillegg bør arenaen ha et avlastningsareal der barna venter til det er deres tur til å vise fram kalven.

 

Dersom arrangementet har mange deltakere oppfordrer vi sterkt til å dele deltakerne inn i to grupper. Små grupper er mer oversiktlige og gir ei mer publikumsvennlig mønstring.

 

Med tanke på smittestatus kan det også være en løsning at deltakerne låner kalver som er fra samme besetning.

Nybegynnere

Deltaker med kalv får et deltakernummer til å feste på ryggen. Alle går i rekke inn på mønstringsområdet og går deretter et par runder i ringen mens de vurderes av dommerne. Deretter går alle ut igjen. Puljer på tre og tre deltakere kommer så tilbake til arenaen for vurdering. Dette for å spare litt tid.

 

Èn og èn viser fram hva de kan, blant annet å få kalven til å gå fram og

tilbake og vise at de har god kontakt med kalven. Når alle barna har vært framme på denne måten, samles de i ringen igjen for å få utdelt deltakerpremier og rosetter.

 

For at aktiviteten skal bli mest mulig publikumsvennlig, oppfordrer vi til at speaker tar en kort prat med alle deltakere mens mønstringa pågår.

Viderekomne

Klassen for viderekomne er for dem som har deltatt på kalvemønstring tidligere. Denne klassen passer best for barn fra 10 år og oppover. De som melder seg på i denne klassen ønsker å konkurrere om å bli best.

 

De skal på forhånd ha vasket og klippet kalven nøyaktig og de bør kjenne litt til avstamningen til kalven. Videre bør det legges opp ei løype som består av skritt – trav – skritt. Til slutt stilles kalven i åpen stilling. Ellers bør arrangør ha rom for at disse deltakerne kan vise en ekstra øvelse som de har trent på.

Transport

Deltakeren må selv sørge for riktig/godkjent transport av kalven til arrangementsarenaen.

 

Tilbake til kalvemønstring


Til toppen