Gå til Tekst
Gå til Tekst
Pris for beste NRF-Elitekvige

Pris for beste NRF-Elitekvige

Genos pris for beste NRF-elitekvige blir tildelt oppdretter av den beste norskfødte NRF-Elitekviga, som er brukt i embryoproduksjon foregående kalenderår.

Med brukt i embryoproduksjon menes første gang kviga har produsert godkjent embryo for frysing. Kviga kan være etter semin og embryo.

 

Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi. Dersom flere kviger ender på samme avlsverdi, skilles de med desimaler. Vedtak om tildeling av embryopris for beste embryokvige blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år).

 

Tildeling av embryopris for beste embryokvige vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette. Embryopris for beste embryokvige kan deles ut kun en gang per kvige. Prisen deles ut på Geno sitt årsmøte.

 

Embryoprisen for beste embryokvige er 10 000 kr og diplom.

 

År Kvige Oppdretter Sted
2019 80114 Anemone

Horvereid Samdrift DA

7970 Kolvereid


Til toppen