Gå til Tekst
Gå til Tekst
Oppdretterne av 10617 Skei,Tone Rennemo og Per Helge Johansen fra Leka, fikk NRF-kjøttprisen i 2012.

NRF kjøttpris

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte oksen i foregående kalenderår som har høyest oppnådde kjøttindeks.

Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer.

 

Vedtak om tildeling av kjøttpris blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar påfølgende år. Ordningen praktiseres så lenge eliteoksene rekrutteres direkte fra besetningene (ikke produsert via embryo)

 

Dersom to eller flere okser har lik indeks på kjøtt, tildeles prisen til den oksen med høyest samlet avlsverdi. Hvis det er okser som har lik indeks på kjøtt og lik samlet avslverdi skilles det på desimaler.

 

Prisen tildeles en gang per okse og skal som hovedregel deles ut på Geno sitt årsmøte.


Til toppen