Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avlsdiplomer

Avlsdiplomer

Avlsdiplom tildeles oppdrettere av NRF-oksene som blir brukt som eliteokser. 

Avlsdiplom blir tildelt en gang per okse og deles ut fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt. Utdeling skjer fortrinnsvis i produsentlagene i Tine eller tilsvarende arrangement i Q-meieriene.

 

Ordningen praktiseres så lenge eliteoksene rekrutteres direkte fra besetningene (ikke produsert via embryo).

Pengepremier

Oppdretter av okser som blir tatt i bruk som eliteokser får kr 1,- per dose for sæd brukt i Norge. Beløpet utbetales etterskuddsvis 1. februar hvert år.

 

Ordningen skal gjelde for oppdrettere av okser som blir tatt ut som nye eliteokser fra og med 2014. Gammel ordning med pengepremie ved utdeling av avlsstatuett og avlsdiplom utgår. For eliteokser valgt ut i 2013 gjelder gammel ordning.


Til toppen