Gå til Tekst
Gå til Tekst

Valg av årsmøteutsendinger

Nytt etter vedtak gjort av årsmøtet 2016 er at Genos valgkomite også har ansvaret for innstillingene til valg av årsmøteutsendinger. Valg av årsmøteutsendinger til Geno vil nå foregå på Tines årssamlinger i produsentlagene.

Valg av årsmøteutsending fra TYR og Q-meieriene vil foregå som tidligere. 

 

Her er noen tidsfrister for valg av årsmøteutsendinger:

  • 1. oktober 2018: Frist for nåværende årsmøteutsendinger/vara å gi tilbakemelding om de stiller seg til disposisjon for en ny periode
  • 20. januar 2019: Innstilling fra Genos valgkomité er ferdig og publiseres på web
  • 10. februar 2019: Frist for å fremme alternative kandidater til de som er presentert i innstillingen fra sentral valgkomite i Geno. kandidaten må være forespurt.
  • 15. februar 2019: Innstilling fra sentral valgkomite sammen med eventuelle alternative forslag er ferdig og sendes til produsentlagene

Det vil ikke være mulighet for å fremme benkeforslag i hvert enkelt møte. Grunnen til dette er at alle produsentlagene innenfor en valgkrets stemmer på de samme kandidatene. Derfor må alle alternative forslag til de som står i innstillingen sendes inn på forhånd. Alternativet er å stemme blankt i årssamlingen.  


Til toppen