Gå til Tekst
Gå til Tekst

Valg av årsmøteutsendinger

Under Genos årsmøte i 2019 ble det vedtatt digitale valg av årsmøteutsendinger til Geno. 

Valg av årsmøteutsending fra TYR og Q-meieriene foregår som tidligere. 

 

Her er noen tidsfrister for valg av årsmøteutsendinger:

  • Hele året: Nominasjon av kandindater
  • 15. september-1.oktober: Innstilling presenteres og det åpnes for å sende inn benkeforslag.
  • 15. oktober: Endelig innstilling inkl. benkeforslag presenteres
  • 16. november-1.desember: Valg
  • innen 20. desember: Kunngjøring av valgresultat
  • 1. januar: Årsmøteutsendingens funksjonstid starter

Høsten 2019 er alle årsmøteutsendinger på valg i overgangen til ny valgordning. 


Har du innspill til valgkomiteen i Geno?

Informasjon om forslagsstiller:

Informasjon om forslag/kandidat:

Personopplysningene som sendes inn via dette skjemaet sendes til Genos valgkomitè. Ved å sende inn skjemaet godtar du dette.

Til toppen