Gå til Tekst
Gå til Tekst

Valg av årsmøteutsendinger

Nytt etter vedtak gjort av årsmøtet 2016 er at Genos valgkomite også har ansvaret for innstillingene til valg av årsmøteutsendinger. Valg av årsmøteutsendinger til Geno vil nå foregå på Tines årssamlinger i produsentlagene.

Valg av årsmøteutsending fra TYR og Q-meieriene vil foregå som tidligere. 

 

Her er noen tidsfrister med hensyn til valg av årsmøteutsendinger:

  • 1. oktober 2017: Frist for nåværende årsmøteutsendinger/vara å gi tilbakemelding om de stiller seg til disposisjon for en ny periode
  • 20. januar 2018: Innstilling fra Genos valgkomité er ferdig og publiseres på web
  • 10. februar 2018: Frist for å fremme alternative kandidater til de som er presentert i innstillingenfra sentral valgkomite i Geno. kandidaten må være forespurt.
  • 15. februar 2018: Siste frist for offentliggjøring av resultatet av valget av årsmøteutsendinger til Geno.

Det vil ikke være mulighet for å fremme benkeforslag i hvert enkelt møte. Grunnen til dette er at alle produsentlagene innenfor en valgkrets stemmer på de samme kandidatene. Derfor må alle alternative forslag til de som står i innstillingen sendes inn på forhånd. Alternativet er å stemme blankt i årssamlingen.  

 

Her finner du valgkretser og valgkomiteens innstilling på årsmøteutsendinger 2018  


Til toppen