Gå til Tekst
Gå til Tekst

Valgkomité

Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor vedtektenes rammer, forberede valgene og legge frem innstillinger til årsmøtet i Geno samt innstilling for valg av årsmøteutsendinger som skjer på årssamlingene i produsentlagene.

Valgkomiteen starter vanligvis opp med forberedende arbeid allerede i august og fortsetter fram til valgene er ferdige i mars.

 

Valgkomiteen har ansvaret for valgene som foretas under Genos årsmøte, samt valg av årsmøteutsendinger som skjer på Tines årssamlinger i produsentlagene.

 

Her kan du lese om valg av årsmøteutsendinger 

 

Her finner du Genos vedtekter

 

Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen i Geno består av: 

 

Leder

Gjertrud Svartveit Osmundsen, 5550 Sveio

Telefon: 951 06 212 

E-post: g-svartv@online.no

 

Område øst og nestleder:

Mikael Wøien, 2750 Gran

Telefon: 920 24 463

E-post: mikael-woien@hotmail.no

 

Område midt:

Jo Terje Sagmo, 7860 Skage i Namdalen

Telefon: 976 89 529

E-post: jtsagmo@online.no

 

Område nord:

Bent Harald Sund, 8766 Lurøy

Telefon: 95218935
E-post: benths@start.no

 

Område sørvest

Marit Flatjord, 6843 Skei i Jølster

Telefon: 481 55 811

E-post: marit.flatjord@jolsterbb.no

 

 

Varamedlemmer i nummerorden:

1. Odd Helge Gangstad, 6475 Midsund
2. Mona Hvale Fretland, 3618 Skollenborg
3. Turid B. Njåstad, 5282 Lonevåg


Har du innspill til valgkomiteen i Geno?

Informasjon om forslagsstiller:

Informasjon om forslag/kandidat:

Er kandidaten forespurt?
Til toppen