Gå til Tekst
Gå til Tekst
Medlemskontingent

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i Geno for kommende år er kr 1250,-. Kontingenten er tredelt hvorav den ene delen, serviceavgiften, er momsbelagt.

Ved fakturering splittes medlemskontingenten opp i tre deler: en for medlemskontingent, en for Buskap og en som vi har valgt å benevne serviceavgift. Denne oppdelingen er regnskapsteknisk og kommer medlemmene og Geno til gode både når regnskapet og fradrag skal føres. Grunnen til oppdelingen er at Geno er lovpålagt å spesifisere merverdiavgift der det er forskjellige behandlingsregler som gjelder.

 

Buskapsdelen og servicedelen er skattemessig fradragsberettigede kostnader. Den delen som benevnes medlemskontingent er ikke skattemessig fradragsberettiget.

 

Det er ikke mulig å velge bort en av delene i medlemskontingenten.

 

Postene i medlemskontingenten fordeler seg slik:

   Kr
Medlemskontingent  100,-
Buskap*  700,-
Serviceavgift*  450,- + mva
Totalsum  1362,50 inkl. mva

* Fradragsberettigede kostnader

 

Les om medlemsfordeler i Geno her


Til toppen