Gå til Tekst
Gå til Tekst
Styret

Styret

Styret i Geno består av en medlemsvalgt representant fra hvert område, to ansattevalgte representanter og en styreleder valgt på fritt grunnlag blant medlemmene.

Styret i Geno har etter årsmøtet i mars 2016 følgende sammensetning:

Styreleder  

 

 

Jan Ole Mellby 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 918 71 444
E-post: jan.ole.mellby@geno.no

 

 

Jan Ole Mellby er født i 1957 og bor i Skjeberg i Østfold. Han driver gården Mellby som er på 400 daa fordelt på jord og skog. Han leier en nabogård i tillegg. Mjølkeproduksjonen på gården er på 200 tonn kvote, han setter på alle kvigekalver og selger alle oksekalver. I tillegg driver han med korn- og vedproduksjon.

 

Jan Ole Mellby kom inn styret i 2009 og ble valgt til styreleder i 2012.

 

Medlemsvalgte styremedlemmer

Område nord

 

 

Hans Einar Stendal (nestleder)

Kontaktinformasjon:

Mobil: 99475780
E-post: hans.einar.stendal@geno.no

 

 

Hans Einar Stendal er født i 1958, Gift, har fire voksne barn og har vært heltids bonde fra 1984. 


Driver i dag gården Øvre Ålstad sammen med kona og eldste sønnen. Produksjonsomfanget er 400 tonn melk samt kjøtt på ca.35 okser.

 

Hans Einar Stendal ble valgt inn i styret både som medlem og nestleder i 2016.

Område sørvest 

 

 

Ole Magnar Undheim

Kontaktinformasjon:

Mobil: 91618795
E-post: ole.magnar.undheim@geno.no

 

 

 

Ole Magnar Undheim er født i 1962, gift og har tre barn. Han har
melkekvote på 550 tonn i samdrift og driver smågrisproduksjon i
tillegg.

 

I tillegg til endel andre verv, blandt annet i Tine, har han tidligere vært årsmøteutsending til Geno 2002-2006 og første varamedlem til styret i Geno 2003-2006. Han ble valgt inn i kontrollkomiteen i Geno i 2013.

 

Ole Magnar Undheim ble valgt inn i styret i 2014. 

Område øst 

 

 

Elisabeth Gjems

Kontaktinformasjon:
Mobil: 979 76 033
E-post: elisabeth.gjems@geno.no

 

 

Elisabeth Gjems er født i 1973, gift og har to barn. Både hun selv og mannen hennes er sysselsatt på gården på heltid.

 

Driver med økologisk mjølkeproduksjon på 220 tonn kvote, ca. 450 daa eid og leid jord, 11.000 daa skog og grustak. Startet og driver gardsbarnehage med 10 ansatte og 35 barnehageplasser i tilknytning til gården. Hun jobbet ved Fylkesmannens Landbruksavdeling i Hedmark fram til de overtok gården i 2004. 

 

Elisabeth Gjems ble valgt inn i styret i 2016.

Område midt 


 

Inger-Lise Ingdal 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 932 65 504
E-post: inger.lise.ingdal@geno.no

 

 

Inger Lise er født i 1962. Hun har vært heltidsbonde siden 1990 og driver gård i Lensvik i  Sør-Trøndelag med en kvote på 130 tonn økologisk melk.  

 

Inger-Lise Ingdal  ble valgt inn i styret i 2010.  

 

Ansattevalgte styremedlemmer

 

 

Jon Helge Sandal 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 915 41 727

E-post: jon.helge.sandal@geno.no

 

 

Jon Helge Sandal er født i 1957 og bor i Jølster i Sogn og Fjordane. Han jobber som semintekniker og driver som bonde i tillegg.

 

Jon Helge Sandal ble valgt inn i styret i 2011. 

 

 

Berit Glømmen 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 481 07 750
E-post: berit.glommen@geno.no

 

 

Berit er 58 år, gift og har tre barn. Hun har hatt full stilling som semintekniker i Overhalla siden 1993. I tillegg har de drevet melkeproduksjon på gården i 25 år. Hun har også tidligere jobbet som produksjonsrådgiver i Tine i 10 år.


Hun har vært tillitsvalgt i DNS i to perioder, Styremedlem i Trøndelag Seminteknikerforening og verneombud. 

Berit Glømmen ble valgt inn i styret i 2017.

Vararepresentanter til styret

Medlemsvalgte vararepresentanter:

1. vara: Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda

2. vara: Nils Neteland, 5600 Norheimsund

3. vara: Vegard Hykkerud, 9518 Alta

 

Ansattvalgte vararepresentanter: 

1. vara: Kristin Ødegård Rendalen, 2322 Ridabu

2. vara: Bjørn Gulbrandsen, 2380 Brumunddal

3. vara: Simon Tobias Kvasnes Reisvaag, 2390 Moelv


Til toppen