Gå til Tekst
Gå til Tekst

Organisering

Årsmøtet er Genos øverste organ. Det består av 46 stemmeberettigede utsendinger.

De stemmeberettige utsendingene består av fem utsendinger fra område nord, ni utsendinger fra område midt, ti utsendinger fra område sørvest, åtte utsendinger fra område øst, en utsending fra Q-meieriene, en utsending fra TYR, fem utsendinger valgt av og blant de ansatte i Geno, samt styrets syv medlemmer. Årsmøtets møteleder og varamøteleder, samt kontroll- og valgkomiteens medlemmer blir innkalt til årsmøtet, men har ikke stemmerett.

 

Medlemsvalgte årsmøteutsendinger blir valgt på årssamlingene i produsentlagene i Tine. Utsendingene fra TYR og Q-meieriene blir oppnevnt av de respektive organisasjoner. De ansattes utsendinger blir valgt ved særskilt valg. Årsmøteutsendingene har en funksjonstid på to år.

 

Årsmøtet velger styre, kontrollkomite og valgkomite.

 

Styret består av en medlemsvalgt representant fra hver av de fire områdene, to representanter valgt av og blant de ansatte, samt styreleder valgt på fritt grunnlag blant medlemmene.Styremedlemmer har funksjonstid på to år og leder/nestleder er på valg hvert år.

 

Valgkomiteen består av fem medlemsvalgte representanter valgt av årsmøtet. Disse har en funksjonstid på tre år.

 

Kontrollkomiteen består av tre medlemsvalgte representanter valgt av årsmøtet. Disse har en funksjonstid på tre år.


Til toppen