Gå til Tekst
Gå til Tekst
Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Geno er et samvirkeforetak som eies av norske storfebønder. Gjennom medlemsskapet i Geno har du påvirkningskraft på valg av retning for organisasjonen. 

Produsentlaget er en viktig høringsinstans for Geno, og gjennom deltakelse i produsentlaget kan du engasjere deg i viktige spørsmål.  

 

Informasjon om medlemskontingenten finner du her. Faktura sendes ut i november hvert år.

Hvilke fordeler har du som medlem i Geno?

Annen nyttig informasjon

 


Til toppen