Gå til Tekst
Gå til Tekst

Genos eierorganisasjon

Medlemskontingent

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i Geno for kommende år er kr 1250,-. Kontingenten er tredelt hvorav den ene...

Les mer

Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Geno er et samvirkeforetak som eies av norske storfebønder. Gjennom medlemsskapet i Geno har du...

Les mer

Organisering

Årsmøtet er Genos øverste organ. Det består av 46 stemmeberettigede utsendinger.

Les mer

Styret

Styret

Styret i Geno består av en medlemsvalgt representant fra hvert område, to ansattevalgte...

Les mer

Innspill til valgkomiteen

Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor vedtektenes rammer, forberede valgene og legge frem innstillinger til årsmøtet i Geno samt innstilling for valg av årsmøteutsendinger.

Les mer

Tillitsverv i Geno

Tillitsverv i Geno

Det finnes mange spennende tillitsverv i Geno for den som ønsker å engasjere seg. Er du interesse...

Les mer

Til toppen