Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tre ledige stillinger som semintekniker i Trøndelag

Tre ledige stillinger som semintekniker i Trøndelag

Vi har nå tre ledige seminteknikerstillinger i Trøndelag; Røyrvik/Namsskogan,  Stjørdal/Meråker og Grong/Høylandet. Søknadsfrist er 2. juli.

Det er ønskelig at søkere har utdanning og praksis innen husdyrbruk. Vi vektlegger også evnen til å yte god service og til å drive et aktivt medlemsarbeid overfor våre medlemmer. Søker bør bo i området.

 

Den som ansettes må gå et 4 ukers kurs i Oslo og Hamar med oppstart mandag 5. november 2018. Det er gratis utdannelse og noe lønn under kurset.

Om de ulike stillingene:

Semintekniker – Røyrvik og Namsskogan

Vi har ledig stilling som semintekniker i Røyrvik og Namsskogan. I stillingen ligger det også et vaktsamarbeid og helgeavløsning med seminteknikere i Grong, Høylandet og Overhalla. Hovedoppgavene i jobben består i inseminering av storfe, og vil utgjøre ca. 1 årsverk.

Semintekniker – Stjørdal og Meråker

Vi har ledig stilling som semintekniker i Stjørdal og Meråker. Stillingen blir et samarbeid med veterinærene i området, og vil også innebære helgeturnus. Hovedoppgavene i jobben består i inseminering av storfe. Stillingen vil utgjøre ca. 0,8 årsverk.

Semintekniker – Grong og Høylandet.

Vi har ledig stilling som semintekniker i Grong og Høylandet. I stillingen ligger det også et vaktsamarbeid og helgeavløsning med seminteknikere i Overhalla, Røyrvik og Namsskogan. Hovedoppgavene i jobben består i inseminering av storfe, og vil utgjøre ca. 1 årsverk.

Innsending av søknad

Nærmere opplysninger kan fås hos Geno SA v/ Inger Husveg Lassen, på telefon: 911 81 222.

 

Kortfattet søknad med CV og relevante papirer sendes Geno, Storhamargata 44, 2317 Hamar, evt. på e-post til post@geno.no innen 2. juli 2018. Merk søknaden «Semintekniker <ønsket område>».

Generelt om Geno

Geno SA driver avls- og seminvirksomhet for 9 000 norske storfebønder, som også er våre eiere. Utvikling av NRF-kua er vårt hovedarbeidsområde, men vi omsetter også sæd av mer enn 20 andre storferaser. Vi har 200 ansatte over hele landet og en årlig omsetning på 369 millioner kroner. Geno SA eksporterer storfesæd til over 30 land, og driver også forskning og produksjon gjennom datterselskapene SpermVital as og Cryogenetics as. Geno SA sitt hovedkontor ligger i historiske Melkefabrikken sentralt i Hamar der vi er samlokalisert med Norsvin og TYR i et felles Senter for avl og bioteknologi.


Til toppen