Gå til Tekst
Gå til Tekst
To ledige seminteknikerstillinger – Ål og Hol

To ledige seminteknikerstillinger – Ål og Hol

Vi har to ledige stillinger som semintekniker, en i Ål og en i Hol. Søknadsfrist: 15. oktober 2018.

De to stillingene vil ha samarbeid om helge- og ferieavløsning.

 

Hovedoppgaver:

  • Inseminering av storfe
  • Rådgiving om brunst, brunstkontroll og avl.

Stillingene utgjør ca. 0,5 årsverk i Ål og ca. 0,4 årsverk i Hol.

 

Det er ønskelig at søkere har utdanning og praksis innen husdyrbruk. Vi vektlegger også evnen til å yte god service og til drive et aktivt medlemsarbeid overfor våre medlemmer.

 

De som blir ansatt bør bo i henholdsvis Ål og Hol kommuner, men andre søkere kan også være aktuelle.

 

De som ansettes må gå et 4 ukers kurs i Oslo og Hamar med oppstart mandag 5. november 2018. Det er fri utdannelse og noe lønn under kurset.

Innsending av søknad 

Flere opplysninger om stillingene kan fås hos Geno SA v/ Knut Ingolf Dragset, telefon: 470 18 878.

 

Kortfattet søknad med CV og relevante papirer sendes Geno SA, Storhamargata 44, 2317 Hamar, eventuelt på e-post til post@geno.no innen 15. oktober 2018. Merk søknaden «Seminteknikere Ål og Hol».

Generelt om Geno

Geno SA driver avls- og seminvirksomhet for 9 000 norske storfebønder, som også er våre eiere. Utvikling av NRF-kua er vårt hovedarbeidsområde, men vi omsetter også sæd av mer enn 20 andre storferaser. Vi har 200 ansatte over hele landet og en årlig omsetning på 369 millioner kroner.

 

Geno SA eksporterer storfesæd til over 30 land, og driver også forskning og produksjon gjennom datterselskapene SpermVital as og Cryogenetics as. Geno SA sitt hovedkontor ligger i historiske Melkefabrikken sentralt i Hamar der vi er samlokalisert med Norsvin og TYR i et felles Senter for avl og bioteknologi.


Til toppen