Gå til Tekst
Gå til Tekst
To ledige seminteknikerstillinger – Stranda og Voss

To ledige seminteknikerstillinger – Stranda og Voss

Vi har nå to ledige seminteknikerstillinger. En i Stranda, Møre og Romsdal og en i Voss, Hordaland.

Det er ønskelig at søkere har utdanning og praksis innen husdyrbruk. Vi vektlegger også evnen til å yte god service og til drive et aktivt medlemsarbeid overfor våre medlemmer. Den som blir ansatt bør bo i området.

 

Den som ansettes må gå et 4 ukers kurs i Oslo og Hamar med oppstart mandag 5. november 2018. Det er fri utdannelse og noe lønn under kurset.

Om stillingene:

Semintekniker – Stranda i Møre og Romsdal

Vi har ledig stilling som semintekniker i Stranda i Møre og Romsdal. Hovedoppgavene i jobben består i inseminering av storfe og stillingen vil utgjøre ca. 0,5 årsverk.

Semintekniker – Voss i Hordaland

Vi har ledig stilling som semintekniker i Voss og omegn. Hovedoppgavene i jobben består i inseminering av storfe.

Innsending av søknad

Nærmere opplysninger kan fås hos Geno SA v/ Hans Willy Tuft, på telefon 91377961.

 

Kortfattet søknad med CV og relevante papirer sendes Geno, Storhamargata 44, 2317 Hamar, evt. på e-post til post@geno.no innen 5. august 2018. Merk søknaden "Semintekniker Stranda" eller "Semintekniker Voss".

Generelt om Geno

Geno SA driver avls- og seminvirksomhet for 9 000 norske storfebønder, som også er våre eiere. Utvikling av NRF-kua er vårt hovedarbeidsområde, men vi omsetter også sæd av mer enn 20 andre storferaser. Vi har 200 ansatte over hele landet og en årlig omsetning på 369 millioner kroner.

 

Geno SA eksporterer storfesæd til over 30 land, og driver også forskning og produksjon gjennom datterselskapene SpermVital as og Cryogenetics as. Geno SA sitt hovedkontor ligger i historiske Melkefabrikken sentralt i Hamar der vi er samlokalisert med Norsvin og TYR i et felles Senter for avl og bioteknologi.


Til toppen