Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nydyrkingstilskudd til Trøndelag

Nydyrkingstilskudd til Trøndelag

Her finner du ut hvordan du kan søke om nydyrkingstilskudd fra Geno. Målet er å bidra til at det blir nydyrket mer enn dobbelt så mye areal som bygges ned på Hallsteingård. Bare nye prosjekt med kommunal godkjenning fra 2020 kan søke.

Geno har engasjert NLR-T (Norsk landbruksrådgivning Trøndelag) til å organisere søknader om bidrag til nydyrking. Det er Magne Hårstad i NLR-T som i praksis vil behandle søknadene.

 

Målet er å bidra til nydyrking av 500 dekar i Tøndelag. Tilskuddet er på 4000 kr per dekar med maks tilskudd til 15 dekar per prosjekt, se kriterier nedenfor.

Kriterier for tildeling

Alle må søke innen fristen 1. desember 2020. Nydyrkingsprosjektet må da være ferdig planlagt og søknaden må være godkjent av kommunen.

 

Utvelgelse blant prosjektene som tilfredsstiller kravene, foretas ved loddtrekning om det blir flere søknader enn vi har midler til. Det betyr at alle som søker innen fristen, har lik mulighet til å få tilskudd, altså ingen «først til mølla»-prinsipp her.

 

Hvert prosjekt kan maks tildeles tilskudd for 15 dekar selv om enkelte nydyrkingsprosjekter kan være større. Det gis 4000 kr per dekar i tilskudd til godkjente prosjekter.

 

  • Det kan bare søkes på nye prosjekt som i løpet av 2020 er kommunalt godkjent for nydyrking.
  • Det gis støtte til kun ett prosjekt per driftsenhet.
  • Det kan ikke søkes på allerede gjennomførte prosjekt

Geno gjør ingen vurderinger av om det foreslåtte arealet egner seg for dyrking ut over at det er kommunalt godkjent.

Frister

  • 1. desember 2020 er det frist for å sende inn godkjent søknad til NLR-T ved magne.harstad@nlr.no. Du sender epost med vedlegg av kommunalt godkjent søknad.
  • I løpet av februar 2021 sender Geno svar på søknaden og om den får støtte.
  • Utgangen av 2023 er sist frist for at prosjektet ferdigstilles.
  • NLR-T kontrollerer prosjektet og Geno utbetaler tilskudd for de godkjente prosjektene som er ferdige innen fristen.

Til toppen