Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ledig stilling som semintekniker – Verdal

Ledig stilling som semintekniker – Verdal

Vi har ledig ett års vikariat som semintekniker i Verdal kommune, med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist: 26. oktober

Hovedoppgavene i jobben består i inseminering av storfe og gris, og vil utgjøre ca. 1 årsverk.


Det er ønskelig at søkere har utdanning og praksis innen husdyrbruk. Vi vektlegger også evnen til å yte god service og til drive et aktivt medlemsarbeid overfor våre medlemmer. Den som blir ansatt bør bo i området.

 

Den som ansettes må gå et 4 ukers kurs i Oslo og Hamar med oppstart mandag 5. november 2018. Det er fri utdannelse og noe lønn under kurset.

Innsending av søknad 

Nærmere opplysninger kan fås hos Geno SA v/ Inger Husveg Lassen, på telefon: 91181222.

 

Kortfattet søknad med CV og relevante papirer sendes på e-post til post@geno.no, evt. til Geno SA, Storhamargata 44, 2317 Hamar innen 26. oktober 2018. Merk søknaden «Semintekniker Verdal».

 

 

Generelt om Geno

Geno SA driver avls- og seminvirksomhet for 9 000 norske storfebønder, som også er våre eiere. Utvikling av NRF-kua er vårt hovedarbeidsområde, men vi omsetter også sæd av mer enn 20 andre storferaser. Vi har 200 ansatte over hele landet og en årlig omsetning på 369 millioner kroner.

 

Geno SA eksporterer storfesæd til over 30 land, og driver også forskning og produksjon gjennom datterselskapene SpermVital as og Cryogenetics as. Geno SA sitt hovedkontor ligger i historiske Melkefabrikken sentralt i Hamar der vi er samlokalisert med Norsvin og TYR i et felles Senter for avl og bioteknologi.


Til toppen