Gå til Tekst
Gå til Tekst
Geno SA søker karantenefjøs til storfe

Geno SA søker karantenefjøs til storfe

Som følge av omlegging av dyreflyten, ønsker Geno å leie fjøs/lokaler som er egnet for oppstalling av voksne okser og kviger som skal karanteneres inn eller ut av vårt system. 

Fristen for å melde interesse er 15. august 2017.

 

Krav til karantenestasjon for Geno SA

Hensikt:

 • Karantenestasjonen/ fjøset skal ta imot og huse dyr på vei inn eller ut av Geno og Tyr sin dyreflyt. De vil stå i karantene 5-6 uker. Deretter sendes dyrene til sine nye eiere
 • Dyrene vil komme i puljer, alt inn- alt ut, dette kommuniseres i god tid via en årsplan
 • Omfanget vil kunne variere ut fra antall dyr som skal inn eller ut av systemet
 • Det skal karanteneres både okser og kviger, dette vil skje hver for seg

Krav til fjøset og gården:

 1. Stell av dyr og drift av karantenestasjonen, dette innebefatter daglig stell, fôring etter fôrplan og tilsyn av dyra
 2. Skaffe til veie kraftfôr og grovfôr, samt nødvendige driftsmidler
 3. Gården mottar husdyrgjødsla vederlagsfritt og sørger selv for utkjøring i henhold til gjødselforskrifter
 4. Det er ikke anledning til å ha andre dyr på gården uten godkjenning fra Geno. Unntatt fra dette er kjæledyr og hest.
 5. Rengjøring mellom hvert karantene innsett
 6. Minimum 30 km, maksimum 120 km avstand fra Store Ree seminstasjon, Ekebergvn 54, 2335 Stange
 7. Det må være plass til minimum 25 okser på en gang

Krav til oppstalling:

 1. Underlag må være enten halm, flis, eller skrapearealer med tilpassede liggebåser. Det kan gjerne være et skrapeareal foran etearealet, men det må være et liggeareal i tillegg med enten flis eller halm som underlag
 2. Innredning og fjøs må være tilpasset store utvokste okser og kviger, de skal ikke stå på bås, men gå i binger
 3. Det må være tilgang til en større behandlingsboks som dyrene lett kan drives til og fra.

Hygienekrav:

 1. Fjøset/husdyrrommet må ha en egen inngang med smittesluse
 2. Røktere skal bruke eget arbeidstøy som benyttes kun i fjøset
 3. Utstyr som anvendes i fjøset, skal ikke brukes andre steder med mindre det foreligger spesiell tillatelse til dette
 4. Røktere og andre skal ikke være i kontakt med dyr eller fjøs de første 48 timer etter utenlandsopphold
 5. Dersom en person har vært i kontakt med andre husdyr, skal det foretas vanlig hygieniske forhåndsregler som håndvask, eventuelt annen vask ved behov, skifte av klær og sko.
 6. Dersom en person har vært i kontakt med husdyrhold pålagt restriksjoner som følge av smittsom sjukdom, skal vedkommende ikke være i kontakt med dyr eller lokaliteter de første 48 timer.
 7. Punktene 4,5 og 6 er veiledende. Sjefsveterinæren i Geno kan pålegge endrede restriksjoner hvis forholdene tilsier det.

Generelt:

 1. Det inngås en avtale på 5 år
 2. I avtalen reguleres; leie, hvilke elementer som inngår, ansvarsfordeling med mer

Melding av interesse

Interesserte sender skriftlig henvendelse til produksjonsleder, Sverre Lang-Ree, slr@geno.no. Mobil: 908 31 360. Frist 15. august 2017.
Henvendelsen må inneholde opplysninger om:

 1. Hvem som søker
 2. Gårdens navn og adresse
 3. Hvem vil stå for daglig stell, beskrivelse av husdyr kompetanse hos disse
 4. Tilgang til grovfôr
 5. Kort beskrivelse av hus og innredning, hvilken produksjon har tidligere vært i husene. Legg ved skisse og bilder
 6. Beskrivelse av hva som eventuelt planlegges av ombygging og tilpassing for å tilpasse huset til Geno sine krav

Geno vil velge fritt ut fra henvendelsene hvem vi går videre med i en forhandling om betingelser

 

 

 


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen